חלק פרקים תיאור כללים
I 01 - 05 בעלי חיים; מוצרים מבעלי חיים כללים
II 06 - 14 מוצרי צמחים כללים
III 15 שומנים ושמנים מבעלי חיים או מצמחים ומוצרים מביקועם; שומנים ראויים למאכל מעובדים; שעוות מבעלי חיים או מצמחים
IV 16 - 24 תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדים כללים
IX 44 - 46 עץ ופריטים מעץ; פחם עץ; שעם ופריטים משעם; מוצרים מקש, מאספרטו או מחמרי קליעה אחרים; מוצרי נצרים וקליעה
V 25 - 27 מוצרים מינרליים
VI 28 - 38 מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להן כללים
VII 39 - 40 פלסטיק ופריטים ממנו; גומי ופריטים ממנו כללים
VIII 41 - 43 שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER), עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
X 47 - 49 פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר; פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור; נייר וקרטון ופריטים מהם
XI 50 - 63 טקסטילים ומוצרי טקסטיל כללים
XII 64 - 67 מנעלים, כיסויי ראש, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, מקלות ישיבה, שוטים, שוטי רכיבה וחלקיהם; נוצות מעובדות ופריטים המיוצרים עמן; פרחים מלאכותיים; פריטים משיער אדם
XIII 68 - 70 פריטים מאבן, מגבס, ממלט, מאסבסט, מנציץ, או מחמרים דומים; מוצרי קרמיקה; זכוכית ומוצרי זכוכית כללים
XIV 71 פנינים טבעיות או מתורבתות, אבנים יקרות או יקרות למחצה, מתכות יקרות, מתכות מוצמדות למתכת יקרה ופריטים מהן; חיקויי תכשיטים; מטבעות
XIX 93 נשק ותחמושת; חלקיהם ואבזריהם
XV 72 - 83 מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטות כללים
XVI 84 - 85 מכונות ומכשירים מיכניים; ציוד חשמלי; חלקים שלהם; מקליטים ((RECORDERS ומפיקים ((REPRODUCERS לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה וחלקים ואבזרים של פריטים כאלה כללים
XVII 86 - 89 כלי רכב, כלי טייס, כלי שייט וציוד הקשור להובלה כללים
XVIII 90 - 92 מכשירים וכלים אופטיים, פוטוגרפיים, סינמטוגרפיים, רפואיים או כירורגיים, מכשירי וכלי מדידה, בדיקה או דיוק; שעונים; כלי נגינה; חלקיהם ואבזריהם כללים
XX 94 - 96 פריטים מיוצרים שונים
XXI 97 יצירות אמנות, פריטי אספנות ועתיקות
XXII 98 - 99 נספח