צור קשר

מערכת האתר אינה מוסרת ייעוץ בנושאי סיווג, חוקיות יבוא או ייעוץ טרום יבוא. במקרים אלה יש לפנות לסוכן מכס או עמיל מכס.