פרק 71 – פנינים טבעיות או מתורבתות, אבנים יקרות או יקרות-למחצה, מתכות יקרות, מתכות מוצמדות למתכת יקרה ופריטים מהן; חיקויי תכשיטים; מטבעות

1. כפוף לכלל 1(א) של חלק VI ולהוציא האמור להלן, כל הפריטים העשויים בשלמותם או בחלקם:

(א) מפנינים טבעיות או מתורבתות, או מאבנים יקרות או יקרות למחצה (טבעיות, סינתטיות או משוחזרות), או

(ב) ממתכת יקרה או ממתכת מוצמדת למתכת יקרה, יסווגו בפרק זה.


2.

(א) פרטים 71.13, 71.14 ו-71.15 אינם כוללים פריטים שבהם המתכת היקרה או המתכת המוצמדת למתכת יקרה מצויות כמרכיבים שוליים בלבד, כגון מיתאמים שוליים או קישוט שולי (כגון מונוגרמות, טבעות חיזוק (FERRULES) ושפות) וסעיף (ב) של הכלל הקודם אינו מתייחס לפריטים אלה.

(ב) פרט 71.16 אינו כולל פריטים המכילים מתכת יקרה או מתכת מוצמדת למתכת יקרה (חוץ ממרכיבים שוליים).


3. פרק זה אינו כולל:

(א) אמלגמות של מתכת יקרה, או מתכת יקרה קולואידית (פרט 28.43);

(ב) חמרי איחוי סטריליים לניתוחים, חמרי סתימות דנטליים וטובין אחרים שבפרק 30;

(ג) פריטים שבפרק 32 (כגון חמרים נותני ברק);

(ד) זרזים נתמכים (פרט 38.15);

(ה) פריטים שבפרט 42.02 או 42.03 מתיחסים לכלל 2 (ב) לפרק 42;

(ו) פריטים שבפרט 43.03 או 43.04;

(ז) טובין שבחלק XI (טקסטילים ופריטי טקסטיל);

(ח) מנעלים, כיסויי ראש או פריטים אחרים שבפרק 64 או 65;

(ט) מטריות, מקלות הליכה או פריטים אחרים שבפרק 66;

(י) טובין שוחקים שבפרט 68.04 או 68.05 או בפרק 82, המכילים אבק או אבקה של אבנים יקרות או יקרות למחצה (טבעיות או סינתטיות); פריטים שבפרק 82 עם חלק פעיל מאבנים יקרות או יקרות למחצה (טבעיות, סינתטיות או משוחזרות); מכונות, מכשירים מיכניים או טובין חשמליים, או חלקיהם, שבחלק XVI . אולם, פריטים וחלקים שלהם, העשויים בשלמותם מאבנים יקרות או יקרות למחצה (טבעיות, סינתטיות או משוחזרות) נשארים מסווגים בפרק זה, להוציא אבני ספיר ויהלומים, מעובדים, בלתי-משובצים למחטי גרמופונים (STYLI) (פרט 85.22);

(יא) פריטים שבפרק 90, 91 או 92 (כלים מדעיים, שעונים, כלי נגינה);

(יב) נשק וחלקיו (פרק 93);

(יג) פריטים הכלולים בכלל 2 לפרק 95;

(יד) פריטים המסווגים בפרק 96 מכח כלל 4 לפרק האמור.

(טו) פסלים מקוריים (פרט 97.03), פריטים של אוספים (פרט 97.05) או עתיקות שגילן עולה על מאה שנה (פרט 97.06), חוץ מפנינים טבעיות או מתורבתות או אבנים יקרות או יקרות למחצה.


4.

(א) הביטוי "מתכת יקרה" משמעו כסף, זהב ופלטינה.

(ב) הביטוי "פלטינה" משמעו פלטינה, אירידיום, אוסמיום, פלדיום, רודיום ורוטניום.

(ג) הביטוי "אבנים יקרות או יקרות למחצה" אינו כולל חמרים כלשהם המפורטים בכלל 2 (ב) לפרק 96.


5. למטרות פרק זה, סגסוגת כלשהי (לרבות תערובת מדובקקת (SINTERED) ותרכובת בין מתכתית), המכילה מתכת יקרה, נחשבת כסגסוגת של מתכת יקרה, אם תכולת מתכת יקרה אחת שבסגסוגת, מגיעה ל-2%, לפי משקל. סגסוגות של מתכות יקרות יסווגו לפי הוראות אלה:

(א) סגסוגת המכילות 2% או יותר, לפי משקל, פלטינה, תחשב כסגסוגת של פלטינה;

(ב) סגסוגת המכילה 2% או יותר, לפי משקל, זהב, אך פחות מ-2%, לפי משקל, פלטינה או בלא פלטינה, תחשב כסגסוגת של זהב;

(ג) סגסוגות אחרות המכילות 2% או יותר, לפי משקל, כסף, ייחשבו כסגסוגות של כסף.


6. כל איזכור בתוספת למתכת יקרה או למתכת יקרה מסויימת כלשהי, למעט אם ההקשר מחייב אחרת, כולל גם איזכור לסגסוגות הנחשבות כסגסוגות של מתכת יקרה או של המתכת המסויימת, לפי כלל 5 לעיל, אך לא למתכת מוצמדת למתכת יקרה או למתכת פשוטה או לאל-מתכות, מצופות במתכת יקרה.


7. בכל התוספת, הביטוי "מתכת מוצמדת למתכת יקרה" משמעו חומר עשוי עם בסיס מתכת שעל משטח אחד או יותר שלו, מוצמד כיסוי של מתכת יקרה באמצעות הלחמה, הלחמה קשה, ריתוך, עירגול בחום או אמצעים מיכניים דומים. למעט אם ההקשר מחייב אחרת, הביטוי כולל גם מתכת פשוטה משובצת (INLAID) במתכת יקרה.


8. בכפוף לכלל 1(א) לחלק VI, טובין העונים לתיאור שבפרט 71.12, יש לסווגם בפרט זה ולא בשום פרט אחר שבתוספת.


9. למטרות פרט 71.13, הביטוי "פריטי תכשיטנות" משמעו:

(א) כל חפץ קטן לקישוט אישי (כגון טבעות, צמידים, שרשראות לצוואר, סיכות נוי (BROOCHES) , עגילים, שרשראות לשעונים, שרשראות לתליית שעונים (FOBS) , תליונים, סיכות לעניבה, מצמידי-חפתים (CUFF-LINKS) , מחברים מקשטים ללבוש (DRESS-STUDS) , מדליות וסמלים, לצרכי דת או לצרכים אחרים); וכן

(ב) פריטים לשימוש אישי מהסוג הנישא כרגיל בכיס, בתיק יד או על האדם (כגון נרתיקים לסיגרים או לסיגריות, תיבות לטבק להרחה, תיבות לסוכריות קטנות (CACHOU) או לגלולות, פודריות, ארנקי שרשרת או מחרוזות תפילה (PRAYER BEADS).
פריטים אלה יכולים להיות משולבים או משובצים בערכה לדוגמא עם פנינים טבעיות או מתורבתות, אבנים יקרות או יקרות למחצה, אבנים סינטטיות או משוחזרות יקרות או יקרות-למחצה, שריון צב, צדפת-הפנינים (MOTHER-OF-PEARL) , שנהב, ענבר טבעי או משוחזר, שחרון (JET) או אלמוג (CORAL).


10. למטרות פרט 71.14, הביטוי "מוצרים של צורפי זהב או צורפי כסף" כולל פריטים כגון קישוטים, כלי שולחן, כלי רחצה, צרכי עישון, ופריטים אחרים לצרכי בית, לצרכי משרד או לצרכי דת.

11. למטרות פרט 71.17, הביטוי "חיקויי תכשיטים" משמעו פריטי תכשיטנות כמשמעו בכלל 9 לעיל (אך לא כולל כפתורים או פריטים אחרים שבפרט 96.06, או מסרקים לקישוט, מחזיקי שיער או דומיהם או סיכות שיער שבפרט 96.15), שאינם כוללים פנינים טבעיות או מתורבתות, אבנים יקרות או יקרות למחצה (טבעיות, סינתטיות או משוחזרות) ואף לא מתכת יקרה או מתכת מוצמדת למתכת יקרה (להוציא כציפוי או כמרכיבים שוליים).


כללים לפרטי משנה

1. למטרות פרטי משנה 71.06.1000, 71.08.1100, 71.10.1100, 71.10.2100, 71.10.3100 ו-71.10.4100, הביטויים "אבקה" ו"בצורת אבקה" משמעם מוצרים ש-90% או יותר מהם, לפי משקל, עוברים דרך נפה בעלת מיפתח רשת של 0.5 מ"מ.

2. למרות האמור בכלל 4(ב) לפרק זה, למטרות פרטי משנה 71.10.1100 ו-71.10.1900, הביטוי "פלטינה" אינו כולל אירידיום, אוסמיום, פלדיום, רודיום או רוטניום.

3. למטרות סיווג סגסוגות שבפרטי המשנה של פרט 71.10, כל סגסוגת תסווג עם אותה מתכת – פלטינה, פלדיום, רודיום, אירידיום, אוסמיום או רוטניום – שמשקלה עולה על משקל כל אחת מהמתכות האלה.


כללים נוספים (ישראליים)

1. למטרות פרט 71.18 הביטוי "הילך חוקי" משמעו הילך חוקי בתאריך השחרור או שהיה בעבר הילך חוקי או שעפ"י אישור נגיד בנק ישראל או מי שהוא הסמיך עתיד להיות הילך חוקי בישראל.

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download micromax firmware
Free Download WordPress Themes