כללים לפרק 92 – כלי נגינה; חלקים ואבזרים של פריטים כאלה

1. פרק זה אינו כולל:

(א) חלקים לשימוש כללי, כפי שהוגדרו בכלל 2 לחלק XV , ממתכת פשוטה (חלק XV ) או טובין דומים מפלסטיק (פרק 39);

(ב) מיקרופונים, מגברים, רמקולים, אוזניות, מפסקים, סטרובוסקופים או מכשירי עזר אחרים או ציוד עזר אחר שבפרק 85 או 90, לשימוש עם הכלים שבפרק זה, אך אינם כלולים או מותקנים באותה תיבה שבה מותקנים הכלים שבפרק זה;

(ג) כלים או מכשירים שהם צעצוע (פרט 95.03);

(ד) מברשות לניקוי כלי נגינה (פרט 96.03), חצובות חד-רגליות, דו-רגליות ופריטים דומים (פרט 96.20); או

(ה) פריטי אספנות או עתיקות (פרט 97.05 או 97.06).


2. קשתות ומקלות ואמצעים דומים ששימושם לנגינה בכלי נגינה שבפרט 92.02 או 92.06, המוצגים יחד עם כלי נגינה אלה בכמויות המקובלות בעבורם והמיועדים בברור לשימוש עמם, סיווגם באותו הפרט כמו כלי הנגינה המתאים. כרטיסים, דיסקות וגלילים שבפרט 92.09 המוצגים יחד עם כלי הנגינה יחשבו כפריטים נפרדים ולא כחלק של כלי הנגינה הזה.

Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
lynda course free download
download mobile firmware
Download WordPress Themes