כללים לפרק 91 – שעונים וחלקיהם

1. פרק זה אינו כולל:

(א) זגוגיות או משקולות לשעונים (סיווגן לפי החומר שממנו הן עשויות);

(ב) שרשראות לשעונים מסוג WATCH (פרט 71.13 או 71.17, לפי הענין);

(ג) חלקים לשימוש כללי כפי שהוגדרו בכלל 2 לחלק XV , ממתכת פשוטה (חלק XV), או טובין דומים מפלסטיק (פרק 39) או ממתכת יקרה או ממתכת מוצמדת למתכת יקרה (בדרך כלל פרט 71.15); אולם קפיצים לשעונים מסווגים כחלקי שעונים (פרט 91.14);

(ד) כדורים למיסבים (פרט 73.26 או 84.82, לפי הענין);

(ה) פריטים שבפרט 84.12 הבנויים לפעול בלא מחגר (ESCAPEMENT);

(ו) מיסבי כדורים (פרט 84.82); או

(ז) פריטים שבפרק 85, שטרם הורכבו יחד או שטרם הורכבו עם רכיבים אחרים להיות מנגנוני שעונים או פריטים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי כחלקים של מנגנונים כאלה (פרק 85).

2. פרט 91.01 כולל רק שעונים מסוג WATCH בעלי תיבה העשויה בשלמותה מתכת יקרה או מתכת מוצמדת למתכת יקרה או מאותם חמרים משולבים עם פנינים טבעיות או מתורבתות או עם אבנים יקרות או יקרות למחצה (טבעיות, סינתטיות או משוחזרות) שבפרטים 71.01 עד 71.04. שעונים מסוג WATCH בעלי תיבה ממתכת פשוטה משובצים במתכת יקרה נכללים בפרט 91.02.

3. למטרות פרק זה, הביטוי "מנגנוני שעון מסוג WATCH " משמעו התקנים המווסתים באמצעות גלגל איזון וקפיץ-נימי, גביש קוורץ או כל מערכת אחרת המסוגלת לקצוב תקופות זמן, עם צג או מערכת שבה ניתן לשלב צג מיכני. מנגנוני שעון כאלה עוביים לא יעלה על 12 מ"מ ורוחבם, אורכם או קוטרם לא יעלה על 50 מ"מ.

4. להוציא האמור בכלל 1, מנגנונים וחלקים אחרים המתאימים לשימוש הן בשעונים והן בפריטים אחרים (כגון מכשירי דיוק), סיווגם בפרק זה.

Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
free download udemy paid course
download huawei firmware
Download Nulled WordPress Themes