כללים לפרק 90 – מכשירים וכלים אופטיים, פוטוגרפיים, סינמטוגרפיים, רפואיים או כירורגיים, מכשירי וכלי מדידה, בדיקה או דיוק; חלקיהם ואביזריהם

1. פרק זה אינו כולל:

(א) פריטים מהסוג המשמש למכונות, לכלים או לשימושים טכניים אחרים, מגומי מגופר, חוץ מגומי מוקשה (פרט 40.16), מעור או מעור מורכב (פרט 42.05) או מחמרי טקסטיל (פרט 59.11);

(ב) חגורות תמיכה או פריטי תמיכה אחרים, מחומר טקסטיל שהשפעתם המיועדת על האיבר אותו יש להחזיק או לתמוך, נובעת בלעדית מן האלסטיות שלהם (כמו לדוגמא, חגורות הריון, תחבושות תמיכה לחזה, תחבושות לתמיכה לבטן, תמיכות למפרקים או שרירים) (חלק XI).

(ג) טובין חסיני אש שבפרט 69.03; מוצרים קרמיים למעבדות ולשימושים כימיים או טכניים אחרים שבפרט 69.09;

(ד) מראות זכוכית, שלא עובדו אופטית, שבפרט 70.09, או מראות ממתכת פשוטה או ממתכת יקרה, שאינן אלמנטים אופטיים (פרט 83.06 או פרק 71);

(ה) טובין שבפרטים 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15, או 70.17;

(ו) חלקים לשימוש כללי, המוגדרים בכלל 2 לחלק XV , ממתכת פשוטה (חלק XV) או טובין דומים מפלסטיק (פרק 39); אולם, פריטים שתוכננו במיוחד לשימוש בלעדי בשתלים במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה הווטרינרית יסווגו בפרט 90.21;

(ז) ממשאבות הכוללות אמצעי מדידה שבפרט 84.13; מכונות לספירה או לביקורת באמצעות שקילה או משקולות למאזניים המוצגות בנפרד (פרט 84.23); מכונות להרמה או לשינוע (פרטים 84.25 עד 84.28); מכונות חיתוך מכל הסוגים לנייר או לקרטון (פרט 84.41); מיתאמים לכיוונון טעוני-עיבוד או כלים במכונות כלים או במכונות לחיתוך בסילון מים שבפרט 84.66, לרבות מיתאמים עם אמצעים אופטיים לקריאת הסקלה (כגון ראשי חלוקה "אופטיים"), אך למעט אלה המהווים בעצמם בעיקר כלים אופטיים (כגון טלסקופים ליישור); מכונות חישוב (פרט 84.70); שסתומים או מכשירים שבפרט 84.81; מכונות ומכשירים (כולל מכשירים להטלה או לרישום מדגמי מעגלים של חומרים מוליכים למחצה מרוגשים) שבפרט 84.86.

(ח) זרקורים מסוג SEARCH LIGHTS OR SPOT LIGHTS מהסוג המשמש באופניים או ברכב מנועי (פרט 85.12); מנורות חשמליות מיטלטלות שבפרט 85.13; מכשירי הקלטה (RECORDING) , הפקה (REPRODUCING) או הקלטה-חוזרת (RE-RECORDING) , של קול-סינמטוגרפיים (פרט 85.19); ראשי-קול (פרט 85.22); מצלמות טלוויזיה, מצלמות דיגיטליות, מצלמות וידאו מקליטות (פרט 85.25); מכשירי מכ"מ, מכשירי עזר לניווט ברדיו או מכשירים לבקרה מרחוק ברדיו (פרט 85.26); מחברים לסיבים אופטיים, לאגדים וכבלי סיבים אופטיים (פרט 85.36); מכשירי בקרה סיפרתית שבפרט 85.37; יחידות תאורה מסוג SEALED BEAM שבפרט 85.39; כבלי סיבים אופטיים שבפרט 85.44;

(ט-י) זרקורים מסוג SEARCH LIGHTS OR SPOT LIGHTS שבפרט 94.05;

(יא) פריטים שבפרק 95;

(יב) חצובות חד-רגליות, דו-רגליות, תלת-רגליות ופרטים דומים, של פרט 96.20.

(יג) אשוות (SPOOLS) , סלילים (REELS) או תומכים (SUPPORTS) דומים (המסווגים לפי החומר שממנו הם עשויים, כגון בפרט 39.23 או בחלק XV).

2. כפוף לכלל 1 לעיל, חלקים ואבזרים למכונות, לכלים, למכשירים או לפריטים שבפרק זה סיווגם על פי ההוראות הבאות:

(א) חלקים ואביזרים, שהם טובין הנכללים באחד מהפרטים של פרק זה או של פרקים 84, 85 או 91 (חוץ מפרטים 84.87 ו-85.48 או 90.33) סיווגם בכל המקרים לפי הפרטים המתייחסים להם;

(ב) חלקים ואביזרים אחרים, אם מתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם סוג מסויים של מכונה, של כלי או של מכשיר, או עם מספר מכונות, מכשירים או כלים שבאותו הפרט (לרבות מכונה, מכשיר או כלי שבפרטים 90.10, 90.13 או 90.31) סיווגם עם המכונות, המכשירים או הכלים מאותו הסוג;

(ג) כל החלקים והאבזרים האחרים סיווגם בפרט 90.33.

3. האמור בכלל 3 ובכלל 4 לחלק XVI מתייחס גם לפרק זה.

4. פרט 90.05 אינו מתייחס לכוונות טלסקופיות להתקנה בכלי נשק, לטלסקופים פריסקופיים להתקנה בצוללות או בטנקים, או לטלסקופים למכונות, לכלים או למכשירים שבפרק זה או שבחלק XVI; כוונות טלסקופיות וטלסקופים כאלה סיווגם בפרט 90.13.

5. מכשירים, כלים או מכונות אופטיים למדידה או לבדיקה, אשר לולא כלל זה, ניתן היה לסווגם הן בפרט 90.13 והן בפרט 90.31, סיווגם בפרט 90.31.

6. למטרות פרט 90.21 הביטוי "התקנים אורתופדיים" משמעו התקנים עבור:
מניעת או תיקון מומים גופניים; או
תמיכת או החזקת חלקים של הגוף לאחר מחלה, ניתוח או נזק.
התקנים אורתופדיים כוללים סוליות-פנימיות מיוחדות ומנעלים המתוכננים לתקן מצבים אורתופדיים, בתנאי שהם או (1) עשויים במיוחד לפי מידה (MADE TO MEASURE) או (2) מיוצרים המונית, מוצגים בנפרד ולא בזוגות ומתוכננים להתאים לכל אחת משתי הרגליים באופן שווה.

7. פרט 90.32 מתייחס רק ל:

(א) כלים ומכשירים לבקרה אוטומטית של זרימה, רמה, לחץ או משתנים אחרים של נוזלים או גזים, או לבקרה אוטומטית של טמפרטורה, אם פעולתם תלויה בתופעה חשמלית המשתנה לפי הגורם המבוקר אוטומטית או לא, שמתוכננים להביא את הגורם הזה אל הערך הרצוי, ולשמור אותו בערך הרצוי הזה, מיוצב כנגד הפרעות, באמצעות מדידה תמידית או תקופתית של הערך הממשי שלו; וכן

(ב) וסתים אוטומטיים של כמויות חשמליות וכלים או מכשירים לבקרה אוטומטית של כמויות לא-חשמליות שפעולתם תלויה בתופעה חשמלית המשתנה בהתאם לגורם המבוקר, שמתוכננים להביא את הגורם הזה אל הערך הרצוי, ולשמור אותו בערך הרצוי הזה, מיוצב כנגד הפרעות, באמצעות מדידה תמידית או תקופתית של הערך הממשי שלו.

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
download udemy paid course for free
download samsung firmware
Download Best WordPress Themes Free Download