כללים לפרק 89 – אניות, סירות ומבנים צפים

1. גוף של כלי שייט, כלי שייט בלתי מוגמר או בלתי מושלם, מורכב, בלתי מורכב, או מפורק, או כלי שייט מושלם בלתי מורכב או מפורק, סיווגם בפרט 89.06, אם אין להם תכונה עיקרית של כלי שייט מסויים.

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
lynda course free download
download coolpad firmware
Download Nulled WordPress Themes