כללים לפרק 88 – כלי טייס, חלליות, וחלקיהם

1.        למטרות פרק זה , הביטוי "כלי טיס בלתי מאוייש" פירושו כל כלי טיס, למעט אלה שבפרט 88.01, שתוכנן להטסה ללא טייס על סיפונו. הם יכולים להיות מתוכננים לשאת מטען או מצויידים במצלמה דיגיטלית משולבת באופן קבוע או ציוד אחר, המאפשר להם לבצע פונקציות תועלתניות במהלך טיסתם.

אולם המונח "כלי טיס בלתי מאוייש" אינו כולל צעצועים טסים, שתוכננו באופן בלעדי למטרות שעשוע (פרט 95.03).

 

כללים לפרטי משנה

1.         למטרות הפרטים 88.02.110000 עד 88.02.400000, הביטוי "משקל ללא מטען" משמעו משקל המכונה במצב טיסה נורמלי, למעט משקל הצוות, הדלק והציוד למעט פרטי ציוד המותקנים באופן קבוע.

2.        למטרות הפרטים 88.06.210000 עד 88.06.240000 ו – 88.06.9100000 עד 88.06.940000 הביטוי "משקל המראה מקסימלי" משמעו משקל המכונה המקסימלי בהמראה במצב טיסה נורמלי, כולל משקל המטען, הציוד והדלק.

 

כללים נוספים (ישראליים)

1.         בפרק זה –

(א)       מונית אוויר – כלי טיס המופעל בהפעלה מסחרית כהגדרתה בחוק הטיס, התשע"א-2011 (להלן – חוק הטיס), לביצוע המטרות המפורטות בתקנה 230 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981, ומשמש ב-85% או יותר משעות הטיסה שלו בשנה בהפעלה כאמור;

(ב)       כלי טיס לחקלאות – כלי טיס המופעל לביצוע המטרות המפורטות בהגדרה "הפעלת כלי טיס בחקלאות" שבתקנה 201 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981, ומשמש באופן בלעדי למטרה זו;

(ג)       כלי טיס למחקר פיתוח וניסויים – כלי טיס שניתנה לו תעודת כושר טיסה לביצוע המטרות המפורטות בתקנה 84(1) או (2) לתקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977, ומשמש באופן בלעדי למטרת מחקר, פיתוח וניסויים;

(ד)       כלי טיס להדרכה – כלי טיס המופעל במסגרת בית ספר לעובדי טיס כהגדרתו בחוק הטיס, המשמש להדרכה בטיסה, ובלבד שהשימוש ב-85% או יותר משעות הטיסה שלו בשנה יהיה למטרות הדרכה.

Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
free online course
download redmi firmware
Download WordPress Themes Free