כללים לפרק 86 – קטרים ורכב אחר של מסילות ברזל וחלקיהם; מיקבעים ומיתאמים לפסי מסילות ברזל, וחלקיהם; ציוד איתות לתנועה (TRAFFIC), מיכני (לרבות אלקטרו-מיכני) מסוג כלשהו

1. פרק זה אינו כולל:

(א) אדנים מעץ או מבטון, למסילות ברזל, או קטעי פסי הכוונה מבטון לרכבות-רחף (פרט 44.06 או 68.10);

(ב) חמרי מבנה לפסי מסילות ברזל, מברזל או מפלדה שבפרט 73.02; או

(ג) ציוד איתות, בטיחות או בקרת תנועה, חשמלי שבפרט 85.30.


2. פרט 86.07 מתייחס, בין היתר, ל:

(א) סרנים, גלגלים, מערכות גלגלים (תמסורת נעה), צמיגי מתכת, חישוקים וטבורים וחלקים אחרים של גלגלים;

(ב) מסגרות ומסגרות תחתיות (UNDERFRAMES) , גלגלים מסוג BOGIES ומסוג BISSEL-BOGIES ;

(ג) תיבות-סרן, ציוד בלימה (BRAKE GEAR);

(ד) פגושים-בולמים (BUFFERS) לרכב למסילות ברזל; אונקלים וציוד הצמדה אחר ומעברי מסדרון;

(ה) מרכבי קרונות.


3. בכפוף לתנאי כלל 1 לעיל, פרט 86.08 מתייחס, בין היתר ל:

(א) פסים מורכבים, סובבנים (TURNTABLES) , פגושים-בולמים לפלטפורמה, בודקי עומס חריג;

(ב) סמפורים (SEMAPHORES) , דיסקיות איתות מיכניות, מיתקני בקרה למפגש אופקי, בקרות איתות ומיקום וציוד אחר לאיתות, לבטיחות או לבקרת תנועה, מיכני (לרבות אלקטרו-מיכני), אם מותאם לתאורה חשמלית, או לא, למסילות ברזל, לכבישים, לדרכי מים פנימיות, למיתקני חניה, לנמלים או לשדות תעופה.

Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
free online course
download huawei firmware
Download WordPress Themes Free