כללים לפרק 85 – מכונות וציוד חשמליים וחלקים בשבילם; מקליטים (RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה, וחלקים ואבזרים של פריטים אלה

1.         פרק זה אינו כולל:

(א)        שמיכות, מצעיות מיטה (B ED PADS ) רגלונים ( FOOT-MUFFS ) וכדומה, מחוממים בחשמל; הלבשה, מנעלים או כריות לאוזניים מחוממים בחשמל או פריטים אחרים מחוממים בחשמל, הנלבשים על האדם;

(ב)        פריטים מזכוכית שבפרט 70.11; או

(ג)        מכונות ומכשירים שבפרט 84.86;

(ד)        מכשירי ריק (VACUUM) מהסוג המשמש מהסוג המשמש במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה ה וו טרינרית (פרט 90.18); או

(ה)       רהיטים המחוממים בחשמל שבפרק 94

 

2.        פרטים 85.01 עד 85.04 אינם מתייחסים לטובין המתוארים בפרטים 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 או 85.42. אולם, מיישרי קשת כספית במכלי מתכת נשארים מסווגים בפרט 85.04.

3.         למטרות פרט ,85.07 המונח "מצברים חשמלים" כולל אלו המוצגים עם רכיבי עזר אשר תורמים לפעולת צבירה או הספקת אנרגיה של המצבר ושומרים אותו מנזק, כמו מחברים חשמליים, התקני בקרת חום (לדוגמא תרמיסטורים) והתקני הגנת מעגלים. מצברים חשמליים יכולים גם לכלול חלק מזיווד הטובין בהם הם אמורים להיות בשימוש.

 

4.         פרט 85.09 כולל רק את המכונות האלקטרו-מיכניות הבאות מהסוג המשמש כרגיל למטרות ביתיות:

(א)       ממרטי ריצפה, מטחנות ומערבלי מזון ומסחטות למיצי פירות או ירקות, במשקל כלשהו;

(ב)       מכונות אחרות, בתנאי שמשקל כל מכונה אינו עולה על 20 ק"ג. אולם, הפרט אינו מתייחס למאווררים או לכיפות איוורור או לכיפות מיחזור הכוללות מאוורר, אם מצויידים במסננים או לא (פרט ,84.14 ) למייבשי בגדים צנטריפוגליים ( פרט 84.21 ) למכונות להדחת כלים ( פרט 84.22 ) למכונות כביסה מסוג למשק בית ( פרט 84.50 ) למכונות גיהוץ בגלילים או בדרך אחרת (פרט 84.20 או 84.51 ) למכונות תפירה ( פרט 84.52 ) למספריים חשמליים (פרט 84.67 ) או למכשירים אלקטרו-תרמיים (פרט 85.16).

5.         למטרות פרט 85.17 המונח "טלפונים חכמים" ( SMARTPHONES ) פירושו טלפונים לרשתות תאיות ( CELLULAR ) המצוידים במערכת הפעלה לניידים המתוכננת לבצע את הפונקציות של מכונה אוטומטית לעיבוד נתונים כמו לדוגמא הורדה והפעלה של מספר ישומונים ( APPLICATIONS ) במקביל , כולל ישומונים של צד שלישי , אם משולבים או לא ביישומים(FEATURES) אחרים כגון: מצלמות דיגיטליות ומערכות עזר לניווט


6.         למטרות פרט 85.23:

(א)       התקני איחסון מוצקים לא נדיפים (לדוגמא "כרטיס י זיכרון הבזק" או כרטיסי איחסון הבזק אלקטרוניים") הם התקני איחסון עם שקעי מחברים, שמכילים באותו זיווד אחד או יותר זיכרונות הבזק (לדוגמא (EEPROM FLASH  ) בצורה של מעגלים משולבים מורכבים על מעגלים מודפסים. הם יכולים לכלול בקר בצורה של מעגל משולב ורכיבים סבילים (פסיבים) בדידים כמו קבלים או נגדים.

(ב)       המונח "כרטיסים חכמים" פירושו כרטיסים שמשובץ בהם אחד או יותר מעגלים משולבים אלקטרונים (מיקרו-מעבד, זיכרון גישה אקראית (RAM  ) או זיכרון לקריאה בלבד (ROM )) בצורת שבבים. כרטיסים אלה יכולים לכלול מגעים, פס מגנטי או אנטנה שמשובצת בתוכו אבל לא כוללים רכיבים פעילים או סבילים (פסיבים) אחרים.

 

7.        למטרות פרט 85.24 "מודולים של לוחות תצוגה שטוחים" ( FLAT PANEL DISPLAY MODULES ); מתייחס להתקנים או מכשירים לתצוגה של מידע, המצוידים לפחות במסך תצוגה, המתוכננים להיות משולבים לתוך טובין שבפרטים אחרים לפני השימוש בהם. מסכי תצוגה למודולים של לוחות תצוגה שטוחים, כוללים אך לא מוגבלים לאלה שצורתם שטוחה, קעורה, גמישה, מתקפלת או נמתחת. מודולים של לוחות תצוגה שטוחים יכולים לשלב מרכיבים נוספים לרבות אלה החיוניים לקבלת אותות וידיאו והקצאתם לפיקסלים בתצוגה.

למרות זאת פרט 85.24 אינו כולל מודולי תצוגה המצויידיים ברכיבים להמרת אותות וידאו (לדוגמא, מעגל משולב מסוג IC SCALER , מעגל משולב מפענח או מעבד ליישומים) או שקיבלו את האופי של טובין מפרטי מכס אחרים .

למטרת סיווגם של מודולי לוחות תצוגה שטוחים המוגדרים בכלל זה, פרט 85.24 עדיף על כל פרט אחר שבתוספת.

8.        למטרות פרט 85.34 "מעגלים מודפסים" הם מעגלים המתקבלים ע"י עיצוב על בסיס מבודד, בתהליך הדפסה כלשהו (כגון, הבלטה (EMBOSSING ) ציפוי, צריבה) או בשיטת מעגל קרום (" FILM CIRUIT ") רכיבים מוליכים, מגעים או רכיבים מודפסים אחרים (כגון משרנים, נגדים, קבלים), לבד או מחוברים ביניהם לפי דיגום שנקבע מראש, חוץ מרכיבים המסוגלים להפיק, ליישר, לאפנן או להגביר אות חשמלי (כגון רכיבים מוליכים למחצה).

הביטוי "מעגלים מודפסים" אינו כולל מעגלים המשולבים ברכיבים חוץ מאלה המתקבלים בתהליך ההדפסה, וגם אינו כולל נגדים, קבלים או משרנים בדידים עצמאים (DISCRETE).

מעגלי קרום, דק או עבה, הכוללים רכיבים סבילים ופעילים, המתקבלים במהלך אותו תהליך טכנולוגי, מסווגים בפרט 85.42.

9.         למטרות פרט 85.36, "מחברים לסיבים אופטיים, אגדים או כבלים של סיבים אופטיים" פירושו מחברים (CONNECTORS) אשר באופן מכני רק מיישרים קצה לקצה במערכת סיפרתית קווית. הם אינם מבצעים כל פעולה אחרת כמו הגברה, שחזור (REGENERATION) או שינויים של אות.

10.       פרט 85.37 אינו כולל התקני אינפרא אדום אלחוטיים לבקרה מרחוק למקלטי טלוויזיה או ציוד חשמלי אחר (פרט 85.43).

 

11.       למטרות פרט 85.39 המונח "מקורות אור של דיודות פולטות אור" (Light-Emitting Diode (LED) light sources) כולל:

(א)        "מודולים של דיודות פולטות אור" ( Light-emitting diode (LED) modules ) שהם מקורות חשמליים של אור המבוססים על דיודות פולטות אור ( LED ) המסודרים במעגלים חשמליים וכוללים רכיבים נוספים כמו רכיבים חשמליים, מכניים, טרמיים או אופטיים. הם מכילים גם רכיבים פעילים בדידים, רכיבים פסיביים בדידים, או פריטים שבפרטים 85.36 או 85.42 במטרה לספק חשמל או בקרת חשמל. במודולים של דיודה פולטת אור ( LED ) אין כיסוי שתוכנן לאפשר התקנה או החלפה קלה במנורה ומבטיח מגע חשמלי ומכני.

(ב)        "נורות של דיודות פולטות אור" ( Light-emitting diode (LED) lamps ) שהן מקורות חשמליים של אור כוללים רכיב אחד או יותר של מודולים של דיודות פולטות אור ( LED ), בנוסף הן כוללות גם רכיבים נוספים כמו רכיבים חשמליים, מכניים, טרמיים או אופטיים. ההבחנה בין מודולים של דיודות פולטות אור ( LED ) לבין נורות של דיודה פולטת אור ( LED ) היא שלנורות יש מכסה שתוכנן לאפשר התקנה או החלפה קלה במנורה ומבטיח מגע חשמלי ומכני.

12.       למטרות פרטים 85.41 ו-85.42 :

(א)       

(1)        "התקנים מוליכים למחצה" הם התקנים מוליכים למחצה, שפעולתם תלויה בשינויים בהתנגדות עם הפעלת שדה חשמלי או מתמרים מבוססי מוליכים למחצה.

התקנים מוליכים למחצה עשויים לכלול גם מכלולים בעלי מספר רב של אלמנטים אם מצויידים או לא, בפונקציות נילוות אקטיביות או פסיביות של ההתקן.

"מתמרים מבוססי מוליכים למחצה" למטרת הגדרה זאת הם , חיישנים מבוססי מוליכים למחצה , מפעילים מבוססי מוליכים למחצה, מהודים מבוססי מוליכים למחצה ומתנדים מבוססי מוליכים למחצה, שהם סוגים של התקנים ( DISCRETE), מוליכים למחצה המבצעים פונקציה מהותית (INTRINSIC) , אשר מסוגלים להמיר כל סוג של תופעה פיזיקלית או כימית או פעולה לאות חשמלי, או אות חשמלי לכל סוג של תופעה פיזיקלית או פעולה.

כל המרכיבים שבממיר מבוסס מוליך למחצה, משולבים באופן שאינו ניתן להפרדה, ויכולים לכלול חיבור לחומרים חיוניים, שאינם ניתנים להפרדה המאפשרים את המבנה ואת הפונקציה שלהם.

משמעות המונחים הבאים :

(א)        "מבוסס מוליכים למחצה" משמעותו נבנה או נוצר על מצע מוליך למחצה או עשוי מחומרים מוליכים למחצה, נוצר ע"י טכנולוגיית מוליכים למחצה, שהמצע או החומר של המוליך למחצה ממלא תפקיד קריטי ובלתי ניתן להחלפה של פונקציה וביצוע של מתמר והפעלתו מבוססת על מאפייני מוליכים למחצה הכוללות תכונות פיזיקליות, חשמליות כימיות ואופטיות.

(ב)        "תופעות פיזיקליות או כימיות" מתייחסות לתופעות כמו לחץ, גלי קול, תאוצה, רטט, תנועה, הכוונה , מתח, כוח ה שדה המגנטי, כוח השדה החשמלי, אור, רדיואקטיביות, לחות, זרם , ריכוז כימי וכדומה.

(ג)        "חיישן מבוסס מוליכים למחצה" הוא סוג של התקן מוליך למחצה, המורכב ממבנים מיקרו-אלקטרוניים או מכניים הנוצרים בתוך החומר או על פני השטח של מוליך למחצה, ושיש לו את הפונקציה של זיהוי כמויות פיזיקליות או כימיות והמרתם לאותות חשמליים , הנגרמים כתוצאה משינויים במאפיינים החשמליים או תזוזה של המבנה המכני.

(ד)        "מפעילים מבוססי מוליכים למחצה" הוא סוג של התקן מוליך למחצה, המורכב ממבנים מיקרו-אלקטרוניים או מכניים הנוצרים בתוך החומר או על פני השטח של מוליך למחצה, ושיש להם תפקיד של המרת אותות חשמליים לתנועה פיזיקלית.

(ה)       "מהוד מבוסס מוליכים למחצה" הוא סוג של התקן מוליך למחצה, המורכב ממבנים מיקרו-אלקטרוניים או מכניים הנוצרים בתוך החומר או על פני השטח של מוליך למחצה , ושיש להם תפקיד של יצירת תנודה מכנית או חשמלית בתדר מוגדר מראש אשר תלוי בגיאומטריה פיזית של מבנים אלו בתגובה לקלט חיצוני.

(ו)         "מתנד מבוסס מוליכים למחצה" הוא סוג של התקן מוליך למחצה, המורכב ממבנים מיקרו-אלקטרוניים או מכניים הנוצרים בתוך החומר או על פני השטח של מוליך למחצה, ושיש להם את התפקיד של יצירת תנודה מכנית או חשמלית בתדר מוגדר מראש אשר תלוי בגיאומטריה הפיזית של מבנים האלו.בדידים

(2)       "דיודות פולטות אור (LED)" הם התקנים מוליכים למחצה המבוססים על חומרים מוליכים למחצה הממירים אנרגיה חשמלית לקרנים נראות, אינפרא-אדום או אולטרא-סגול, בין אם מחוברות חשמלית או לא בינן לבין עצמן, או שמשולבות או לא בדיודות מגן. דיודות פולטות אור (LED) שבפרט 85.41 אינן כוללות אלמנטים שתפקידם ספקי כוח או בקרי כוח.

(ב)        "מעגלים משולבים אלקטרוניים" הם:

(1)       מעגלים משולבים שבנויים במיקשה אחת ( MONOLITIC ) שהם רכיבי המעגל (דיודות, טרנזיסטורים, נגדים, קבלים, משרנים וכו') נוצרים (בהכרח) בתוך חומר ועל פניו של חומר מוליך למחצה או מוליך למחצה מורכב (לדוגמא צורן עם תוספת מזערית (DOPED ) ) גליום ארסנייט (( GALLIUM ARSENIDE ) סיליקון גרמניום ( SILICON GERMANIUM )אינידיום פוספייד (INDIUM PHOSPHIDE ) ) והם מחוברים בלא אפשרות הפרדה;

(2)       מעגלים משולבים מוכלאים ( HYBRID ) שבהם רכיבים סבילים (נגדים, קבלים, משרנים וכו'), המתקבלים בטכנולוגיית קרום דק או עבה, ורכיבים פעילים (דיודות, טרנזיסטורים, מעגלים משולבים במיקשה אחת ( MONOLITIC ) וכו'), המתקבלים בטכנולוגיה של מוליכים למחצה, משולבים לכל כוונה ומטרה בלא אפשרות הפרדה, על מצע (( SUBSTRATE מבודד יחיד (זכוכית, קרמיקה וכו') ומקושרים בינהם ע"י חיבור או חיווט. מעגלים אלה יכולים לכלול רכיבים בדידים ( DISCRETE );

(3)       מעגלים משולבים רב שבביים המורכבים משתיים או יותר מעגלים משולבים במיקשה אחת ( MONOLITIC ) מחוברים משולבים ( INTERCONNECTED ) לכל כוונה או מטרה בלא אפשרות הפרדה, בין עם על מצע מבודד אחד או יותר, עם או בלי מסגרות מובילים ( LEADFRAMES )אבל ללא רכיבים פעילים או סבילים אחרים.

(4)       מעגלים משולבים רב רכיביים ( MCOs ) שילוב של אחד או יותר מעגלים אחידים, היברידיים או משולבים רב-שבבים עם לפחות אחד מהרכיבים הבאים: חיישנים, מפעילים, מתנדים, מהודים או שילובים שלהם, כולם מבוססי סיליקון, או מרכיבים המבצעים משימות של פריטים הניתנים לסיווג בפרטים ,85.41, 85.33, 85.32 או משרנים הניתנים לסיווג בפרט ,85.04 מיוצרים לכל דבר ועניין בצורה בלתי נפרדת לגוף אחיד כמו מעגל משולב, כרכיב מסוג המשמש להרכבה על מעגלים מודפסים ( PCB ) או מוביל אחר, דרך חיבורים של נקודות חיבור, מובילים, כדורים, אדמות, בליטות, או כריות. למטרות הגדרה זו:

1.        "מרכיבים" יכולים להיות מובדלים, מיוצרים באופן עצמאי ולאחר מכן, מורכבים על שאר המעגל המשולב הרב -רכיבי, או משולבים לתוך רכיבים אחרים.

2.        "מבוססי סיליקון" משמעו בנויים על מצע סיליקון, או עשויים מחומרים סיליקוניים, או מיוצרים על תבנית של מעגל משולב.             

3.

א.        "חיישנים מבוססי סיליקון" מורכבים ממבנים מיקרו-אלקטרוניים או מכניים שנוצרו בתוך החומר או על פני השטח של מוליך למחצה ושיש להם את התפקיד של גילוי תופעות פיזיקליות או כימיות והמרתן לאותות חשמליים, הנגרמים כתוצאה משינויים במאפיינים החשמליים או תזוזה של המבנה המכני. "תופעות פיזיקליות או כימיות" מתייחסות לתופעות כמו לחץ, גלי קול, תאוצה, רטט, תנועה, הכוונה, מתח , כוח של שדה מגנטי, כוח של שדה חשמלי, אור, קרינה,לחות, זרימה, ריכוז כימיקלים וכדומה.

ב.        "מפעילים מבוססי סיליקון" מורכבים ממבנים מיקרו-אלקטרוניים או מכניים אשר נוצרים בגוש או על שטח של מוליך למחצה ויש להם תפקיד של המרת אותות חשמליים לתנועה פיזית.

ג.         "מהודים מבוססי סיליקון" מורכבים ממבנים מיקרו-אלקטרוני או מכניים אשר נוצרים בגוש או על שטח של מוליך למחצה ויש להם תפקיד של יצירת תנודה מכנית או חשמלית של תדר מוגדר מראש אשר תלוי בגיאומטריה פיזית של מבנים האלו בתגובה לקלט חיצוני.

ד.        "מתנדים מבוססי סילקון" הנם מרכיבים פעילים מורכבים ממבנים מיקרו-אלקטרוניים או מכניים אשר נוצרים בגוש או על שטח של מוליך למחצה ויש להם תפקיד של יצירת תנודה מכנית או חשמלית של תדר מוגדר מראש אשר תלוי בגיאומטריה פיזית של מבנים האלו.

למטרות סיווגם של הפריטים המוגדרים בכלל זה, לפרטים 85.41 ו-85.42 עדיפות על פני

פרט אחר כלשהי שבתוספת, למעט במקרה של פרט 85.23 שעשוי לכלול אותם ע"י התייחסות, במיוחד לפעולתם.

 

כללים לפרטי משנה

1.         פרט משנה 85.25.8100 כולל רק מצלמות טלוויזיה מהירות מאוד, מצלמות דיגיטליות ומצלמות וידיאו מקליטות בעלות אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

·         מהירות כתיבה העולה על 0.5 מ"מ למיקרו-שניה

·         זמן רזולוציה של 50 ננו-שניות או פחות

·         קצב החלפת תמונה העולה על 225,000 תמונות בשנייה

2.         למטרות פרט משנה 85.25.8200, מצלמות טלוויזיה , מצלמות דיגיטליות ומצלמות וידאו מקליטות מוקשחות לקרינה או עמידות לקרינה, המתוכננות או מוגנות, לפעול בסביבה בעלת קרינה גבוהה. מצלמות אלה מתוכננות לע מו ד במנת קרינה של לפחות 50X1000 Gy(silicon) ( 5X1000000RAD(silicon) ) ללא ירידה בביצועים.

3.         פרט משנה 85.25.8300 כולל מצלמות טלוויזיה , מצלמות דיגיטליות ומצלמות וידאו מקליטות, לראיית לילה, שעושות שימוש בפוטוקתודה להמרה של אור זמין לאלקטרונים שניתן להגבירם ולהמירם להפקת תמונה נראית. פרט משנה זה אינו כולל מצלמות טרמיות (לרוב מסווגות בפרט משנה 85.25.8900).

4.         פרט משנה 85.27.1200 כולל רק מפיקי קול מסוג קלטת עם מגבר הבנוי בתוכם וללא רמקול הבנוי בתוכם, המסוגלים לפעול בלא מקור כוח חשמלי חיצוני שמידותיהם לא יעלו על 170 מ"מ 100 X מ"מ 45 X מ"מ. 

5.         למטרות פרטי משנה 85.49.1100, עד 85.49.1900 "תאים ראשוניים משומשים, סוללות ראשוניות משומשות ומצברים חשמליים משומשים" הם אלה שאינם שמישים ככאלה בגלל שבר , חיתוך (CUTTING-UP), בלאי או מסיבות אחרות והם גם אינם ניתנים לטעינה חוזרת.

 

כללים נוספים (ישראליים)

1.         המונח "במידת כיס" המופיע בפרטים 85.27.1310 ,85.27.1200 ,85.21.9020 ו-85.27.1910 מתייחס לטובין הנכנסים לתיבה שמידות הפנים שלה הן 170 מ"מ 100 X מ"מ 45 X מ"מ.

2.         סיווגם של מצברים חשמליים יהיה בכל מקרה בפרט ,85.07 גם אם הם מתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם טובין מסויימים.

3.         בפרט 85.43.4010, שעור מס הקנייה הקבוע בטור ד' חל רק על מרכיב הנוזל הנתון בערכה למכירה קמעונאית.

4.         בפרט 85.43.4031, שיעור מס הקניה הקבוע בטור ד' חל רק על מרכיב הטבק הנתון בערכה למכירה קמעונאית.

Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
free download udemy course
download intex firmware
Download Nulled WordPress Themes