כללים לפרק 82 – כלים, מכשירים, כלי חיתוך, כפות ומזלגות, ממתכת פשוטה; חלקיהם ממתכת פשוטה

1. מלבד מנורות הלחמה ,(BLOW LAMPS) מפחות מיטלטלות (PORTABLE FORGES), גלגלי השחזה עם שלדים, מערכות למניקור או פדיקור, וטובין שבפרט 82.09, פרק זה כולל רק פריטים בעלי להב, קצה פעיל, משטח פעיל או חלק פעיל אחר, עשויים:

(א) ממתכת פשוטה;

(ב) מקרבידי מתכת או מצרמטים;

(ג) מאבנים יקרות או יקרות למחצה (טבעיות, סינתטיות או משוחזרות) על גבי נושא ממתכת פשוטה, מקרביד מתכת או מצרמט; או

(ד) מחמרי שחיקה על גבי נושא ממתכת פשוטה, בתנאי שלפריטים שיני חיתוך, חריצים (FLUTES, GROOVES) או כדומה, ממתכת פשוטה, השומרים על זהותם ותפקידם לאחר חיבור חומר השחיקה.

2. חלקים ממתכת פשוטה של הפריטים שבפרק זה מסווגים עם הפריטים שהחלקים מהווים חלקים שלהם, להוציא חלקים המפורטים בנפרד בתור שכאלה ומחזיקי כלים לכלי יד (פרט 84.66). אולם, חלקים לשימוש כללי כפי שהוגדרו בכלל 2 לחלק XV ממועטים בכל מקרה מפרק זה.
ראשים, להבים ולוחות חיתוך למכונות גילוח חשמליות או למכונות תספורת חשמליות מסווגים בפרט 85.10.

3. מערכות הכוללות סכין אחד או יותר שבפרט 82.11 ולפחות מספר שווה של פריטים שבפרט 82.15 מסווגות בפרט 82.15.

Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
udemy free download
download coolpad firmware
Download Nulled WordPress Themes