כללים לפרק 79 – אבץ ופריטים ממנו

כללים לפרטי משנה

1. בפרק זה, לביטויים הבאים יהיו המשמעויות המפורטות להלן:

(א) אבץ לא מסוגסג
מתכת המכילה, לפי משקל, לפחות 97.5% אבץ.

(ב) סגסוגות אבץ
חמרים מתכתיים שבהם האבץ עולה במשקלו על פני כל אחד מהיסודות האחרים, בתנאי שהתכולה הכוללת, לפי משקל, של יסודות אחרים אלה עולה על 2.5%.

(ג) אבק אבץ
אבק המופק ע"י עיבוי של אדי אבץ, העשוי מחלקיקים כדוריים עדינים מאבקות אבץ. לפחות 80% מהחלקיקים, לפי משקל, עוברים דרך נפה בעלת רשת של 63 מיקרומטר (מיקרון). עליו להכיל, לפי משקל, לפחות 85% אבץ מתכתי.

Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
free online course
download intex firmware
Download Nulled WordPress Themes