כללים לפרק 78 – עופרת ופריטים ממנה

כללים לפרטי משנה

1. בפרק זה, הביטוי "עופרת מזוקקת" משמעו:
מתכת המכילה, לפי משקל, לפחות 99.9% עופרת, בתנאי שתכולה, לפי משקל, של יסוד אחר כלשהו, אינה חורגת מהגבול המפורט בטבלה שלהלן:

טבלה – יסודות אחרים

מגבלת תכולה באחוזים

לפי משקל

יסוד
0.02Agכסף
0.005Asארסן
0.05Biביסמוט
0.002Caסידן
0.002Cdקדמיום
0.08Cuנחושת
0.002Feברזל
0.002Sגפרית
0.005Sbאנטימון
0.005Snבדיל
0.002Znאבץ
0.001אחרים (כגון Te) כל אחד
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
free download udemy paid course
download coolpad firmware
Download Premium WordPress Themes Free