כללים לפרק 76 – חמרן ופריטים ממנו

כללים לפרטי משנה

1. בפרק זה, לביטויים הבאים המשמעויות המפורטות להלן:

(א) חמרן לא מסוגסג
מתכת המכילה, לפי משקל, לפחות 99% חמרן, בתנאי שהתכולה, לפי משקל, של יסוד אחר כלשהו, אינה חורגת מהגבול המפורט בטבלה שלהלן:

טבלה – יסודות אחרים
גבול התכולה באחוזים לפי משקליסוד
1ברזל וגם צורן Fe + Si
(2)(1)
0.1יסודות אחרים כל אחד

(1) יסודות אחרים, כגון כרום ( Cr ), נחושת ( Cu ), מגנזיום ( Mg ), מנגן ( Mn ), ניקל (Ni) אבץ (Zn).

(2) נחושת מותרת בשיעור העולה על 0.1% אך לא יותר מ-0.2%, בתנאי שלא תכולת הכרום ולא תכולת המנגן עולה על 0.05%.

(ב) סגסוגות חמרן
חמרים מתכתיים שבהם החמרן עולה במשקלו על פני כל היסודות האחרים, בתנאי ש:

(1) התכולה, לפי משקל, של לפחות אחד היסודות האחרים, או של ברזל וגם צורן יחד גדולה מהגבול המפורט בטבלה לעיל, או

(2) התכולה הכוללת, לפי משקל, של יסודות אחרים אלה, עולה על 1%.

2. על אף האמור בכלל 9(ג) לחלק XV, למטרות פרט משנה 76.16.9100. המונח "תיל" מתייחס אך ורק למוצרים, אם בסלילים או לא. בעלי חתך רוחב כלשהו שאף מידה של חתך הרוחב אינה עולה על 6 מ"מ.

Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
udemy paid course free download
download lenevo firmware
Download WordPress Themes