כללים לפרק 75 – ניקל ופריטים ממנו

כללים לפרטי משנה

1. בפרק זה, לביטויים הבאים המשמעויות המפורטות להלן:

(א) ניקל, לא מסוגסג
מתכת המכילה, לפי משקל, לפחות 99% ניקל וגם קובלט, בתנאי ש:

(1) תכולת הקובלט, לפי משקל, אינה עולה על 1.5%, וכן

(2) שהתכולה, לפי משקל, של יסוד אחר כלשהו, אינה חורגת מהגבול המפורט בטבלה שלהלן:

טבלה – יסודות אחרים

מגבלת תכולה באחוזים לפי משקל

יסוד
0.5ברזל Fe
0.4חמצן O
0.3

יסודות אחרים, כל אחד

(ב) סגסוגות ניקל
חמרים מתכתיים שבהם הניקל עולה במשקלו על כל אחד מהיסודות האחרים, בתנאי ש:

(1) תכולת הקובלט, לפי משקל, עולה על 1.5%.

(2) התכולה, לפי משקל, של לפחות אחד היסודות האחרים, גדולה מהגבול המפורט בטבלה לעיל, או

(3) התכולה הכוללת, לפי משקל, של יסודות, חוץ מניקל וגם קובלט, עולה על 1%.

2. על אף האמור בכלל 9(ג) לחלק XV, למטרות פרט משנה 75.08.1000 המונח "תיל" מתיחס אך ורק למוצרים, אם בסלילים או לא, בעלי חתך רוחב כלשהו שאף מידה של חתך הרוחב אינה עולה על 6 מ"מ.

Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
lynda course free download
download karbonn firmware
Download Nulled WordPress Themes