כללים לפרק 74 – נחושת ופריטים ממנה

  1. בפרק זה, לביטויים הבאים המשמעויות המפורטות להלן:

(א) נחושת מזוקקת
מתכת המכילה לפחות 99.85%, לפי משקל, נחושת; או מתכת המכילה לפחות 97.5%, לפי משקל, נחושת, ובלבד שהתכולה, לפי משקל, של יסוד אחר כלשהו אינה חורגת מהגבול המפורט בטבלה שלהלן:

טבלה – יסודות אחרים

גבול התכולה באחוזים לפי משקל

יסוד

0.25

Ag

כסף

0.5

As

ארסן

1.3

Cd

קדמיום

1.4

Cr

כרום

0.8

Mg

מגנזיום

1.5

Pb

עופרת

0.7

S

גפרית

0.8

Sn

בדיל

0.8

Te

טלוריום

1

Zn

אבץ

0.3

Zr

זירקון

0.3

יסודות אחרים*, כל אחד

* יסודות אחרים הם, לדוגמה ,חמרן (Al) , בריליום (Be) , קובלט (Co) , ברזל (Fe) , מנגן (Mn) , ניקל (Ni) , צורן (Si) .

(ב) סגסוגות נחושת חמרים מתכתיים, חוץ מנחושת לא מזוקקת, שבהם משקל הנחושת גדול ממשקל כל אחד מהיסודות האחרים, בתנאי ש:

(1) התכולה, לפי משקל, של לפחות אחד מהיסודות האחרים גדולה מהגבול המפורט בטבלה לעיל; או

(2) התכולה הכוללת, לפי משקל, של היסודות האחרים האלה עולה על 2.5%.

(ג) סגסוגות-אב (MASTER ALLOYS) סגסוגות המכילות, יחד עם יסודות אחרים, יותר מ-10%, לפי משקל, נחושת, שאינם ניתנים לחישול תועלתי ושימושם בדרך כלל כתוסף בייצור סגסוגות אחרות או כמסירי-חימצון, כגורמים מסירי גיפור או לשימושים דומים במטלורגיה של מתכות אל-ברזיליות. אולם, פוספיד הנחושת (נחושת זרחתית) המכיל יותר מ-15%, לפי משקל, זרחן, סיווגו בפרט 28.53.

 

כללים לפרטי משנה

1. בפרק זה, לביטויים הבאים המשמעויות המפורטות להלן:

(א) סגסוגות בסיסיות של נחושת-אבץ (פליז) סגסוגת של נחושת ואבץ, עם או בלי יסודות אחרים. כאשר מצויים יסודות אחרים:

(1) האבץ עולה במשקלו על פני כל אחד מהיסודות האחרים;

(2) תכולת ניקל כלשהי, לפי משקל, היא פחות מ-5% (ראה סגסוגות של נחושת-ניקל-אבץ (כסף ניקל)); וכן

(3) תכולת בדיל כלשהי, לפי משקל, היא פחות מ-3% (ראה סגסוגות של נחושת בדיל (ארד).

(ב) סגסוגות בסיסיות של נחושת בדיל (ארד).
סגסוגות של נחושת ובדיל, עם או בלי יסודות אחרים. כאשר מצויים יסודות אחרים, הבדיל עולה במשקלו על פני כל אחד מהיסודות האחרים, להוציא מקרים שבהם תכולת הבדיל היא 3% או יותר תכולת האבץ, לפי משקל, יכולה לעלות על תכולת הבדיל אך חייבת להיות פחות מ-10%.

(ג) סגסוגות בסיסיות של נחושת-ניקל-אבץ (כסף ניקל)
סגסוגות של נחושת, ניקל ואבץ, עם או בלי יסודות אחרים. תכולת הניקל, לפי משקל, היא 5% או יותר (ראה סגסוגות של נחושת-אבץ (פליז).

(ד) סגסוגות בסיסיות של נחושת-ניקל.
סגסוגות של נחושת ניקל, עם או בלי יסודות אחרים אך בכל מקרה מכילות, לפי משקל, לא יותר מ-1% אבץ. כאשר מצויים יסודות אחרים, הניקל עולה במשקלו על פני כל אחד מהיסודות האחרים.

Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
lynda course free download
download huawei firmware
Download Best WordPress Themes Free Download