כללים לפרק 63 – פריטי טקסטיל אחרים שהוכנו לשימוש; מערכות; בגדים משומשים ופריטי טקסטיל משומשים; סמרטוטים

1. פרק משנה I מתייחס רק לפריטים שהוכנו לשימוש מבד טקסטיל כלשהו.


2. פרק משנה I אינו כולל:

(א) טובין שבפרקים 56 עד 62; או

(ב) בגדים משומשים או פריטים משומשים אחרים שבפרט 63.09.


3. פרט 63.09 מתייחס רק לטובין שלהלן:

(א) פריטים מחמרי טקסטיל:

(1) בגדים ואבזרי הלבשה, וחלקיהם;

(2) שמיכות ושמיכות מסע (TRAVELLING RUGS);

(3) מצעי מיטה, לבני שולחן, לבני רחצה (TOILET-LINEN) ולבני מטבח;

(4) פריטי ריהוט, חוץ משטיחים שבפרטים 57.01 עד 57.05 ושטיחי קיר שבפרט 58.05;

(ב) מנעלים וכיסויי ראש מכל חומר, חוץ מאסבסט. כדי שיסווגו בפרט זה, הפריטים הנזכרים לעיל חייבים לעמוד בשתי הדרישות שלהלן:

(1) הם חייבים להראות סימני שימוש ניכרים, וכן

(2) הם חייבים להיות מוצגים בצובר או בחבילות, שקים או אריזות דומות.


כללים לפרטי משנה

1. פרט 63.04.2000 כולל פריטים עשויים בדים בסריגת שתי, מוספגים או מצופים ב: alpha-cypermethrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), deltamethrin (INN, ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), permethrin (ISO) or pirimiphos- methyl (ISO).

Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
udemy free download
download mobile firmware
Download Best WordPress Themes Free Download