כללים לפרק 60 – בדים סרוגים או צנורים

1. פרק זה אינו כולל:

(א) תחרה צנורה שבפרט 58.04;

(ב) תוויות, סמלים או פריטים דומים, סרוגים או צנורים, שבפרט 58.07; או

(ג) בדים סרוגים או צנורים, מוספגים, מצופים, מכוסים או מרובדים, שבפרק 59. אולם, בדים שעירים, סרוגים או צנורים, מוספגים, מצופים, מכוסים או מרובדים, מסווגים בפרט 60.01.


2. פרק זה כולל גם בדים עשויים מחוט מתכת ומהסוג המשמש להלבשה, לריהוט או למטרות דומות.


3. בכל התוספת, כל התייחסות לטובין "סרוגים", כוללת התייחסות לטובין מקושרי תכים, שבהם תכי השרשרת נוצרו מחוט טקסטיל.


כללים לפרטי משנה

1. פרט 60.05.3500 כולל בדים מחוט חד נימי של פוליאתילן או פוליאסטר, שמשקלם לא פחות מ-30 גרם למ"ר ואינו עולה על 55 גרם למ"ר, בעלי צפיפות רשת של לא פחות מ-20 חורים לסמ"ר ולא יותר מ-100 חורים לסמ"ר מוספגים או מצופים ב:
alpha-cypermethrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), deltamethrin (INN, ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), permethrin (ISO) or pirimiphos-methyl (ISO).

Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
free download udemy course
download mobile firmware
Download WordPress Themes Free