כללים לפרק 59 – בדי טקסטיל מוספגים, מצופים, מכוסים או מרובדים; פריטי טקסטיל מהסוג המתאים לשימושים תעשייתיים

1. למטרות פרק זה, אלא אם ההקשר מחייב אחרת, הביטוי "בדי טקסטיל" מתייחס רק לבדים הארוגים שבפרקים 50 עד 55 ופרטים 58.03 ו-58.06, למקלעות ולעיטורים לקישוט באורכים שבפרט 58.08 ולבדים הסרוגים או הצנורים שבפרטים 60.02 עד 60.06.

2. פרט 59.03 מתייחס ל:

(א) בדי טקסטיל, מוספגים, מצופים, מכוסים או מרובדים בפלסטיק, יהיה משקלם למ"ר וטבעו של החומר הפלסטי (דחוס או תאי), אשר יהיה, חוץ מ-

(1) בדים שבהם ההספגה, הציפוי או הכיסוי אינם נראים בעין בלתי מזויינת (בדרך כלל פרקים 50 עד 55, 58 או 60); למטרות הוראה זו אין להתחשב בכל שינוי בצבע הנובע מכך;

(2) מוצרים שאינם ניתנים לכיפוף ביד, סביב גליל שקוטרו 7 מ"מ בטמפרטורה שבין 15 מעלות צלזיוס עד 30 מעלות צלזיוס, מבלי שיישברו (בדרך כלל פרק 39);

(3) מוצרים שבהם הבד הטקסטילי שקוע לגמרי בפלסטיק או מצופה או מכוסה משני הצדדים בחומר כזה, בתנאי שציפוי או כיסוי כזה נראה בעין בלתי מזויינת, מבלי להתחשב בכל שינוי בצבע הנובע מכך (פרק 39):

(4) בדים, המצופים חלקית או המכוסים חלקית בפלסטיק והנושאים דיגומים כתוצאה מטיפולים אלה (בדרך כלל פרקים 50 עד 55, 58 או 60);

(5) לוחות, יריעות או פסים של פלסטיק תאי, המשולב עם בד טקסטיל, כאשר בד הטקסטיל מצוי למטרת חיזוק בלבד (פרק 39); או

(6) מוצרי טקסטיל שבפרט 58.11;

(ב) בדים עשויים מחוט, פס וכדומה, מוספגים, מצופים, מכוסים או נתונים בשרוול, פלסטיק, שבפרט 56.04.

3. למטרות פרט 59.03, הביטוי "בדי טקסטיל מרובדים בפלסטיק" משמעו מוצרים המיוצרים על-ידי הרכבה של שכבה אחת או יותר של בדים עם יריעה אחת או יותר או קרום של פלסטיק אשר משולבים בתהליך כלשהו המקשר את השכבות יחד, בין אם היריעות או הקרום מפלסטיק נראים לעין בלתי מזויינת בחתך רוחב ובין אם לא.

4. למטרות פרט 59.05, הביטוי "חיפויי קיר טקסטיליים" מתייחס למוצרים בגלילים, שרוחבם לא פחות מ-45 ס"מ, המתאימים לקישוט קיר או תקרה ועשויים משטח טקסטיל, אשר נקבע על גב, או שטופל בצד הגב (הוספג או צופה כדי לאפשר הדבקה).
אולם, פרט זה אינו מתייחס לחיפויי קיר, העשויים מגיזה או מאבקה טקסטיליות, הקבועות ישירות על גב נייר (פרט 48.14) או על גב טקסטיל (בדרך כלל , פרט 59.07).

5. למטרות פרט 59.06, הביטוי "בדי טקסטיל מגוממים" משמעו:

(א) בדי טקסטיל מוספגים, מצופים, מכוסים או מרובדים בגומי-

(1) שמשקלם אינו עולה על 1500 גרם למ"ר; או

(2) שמשקלם עולה על 1500 גרם למ"ר והמכילים, יותר מ-50%, לפי משקל, חומר טקסטילי;

(ב) בדים עשויים מחוט, מפס או מכדומה, מוספגים, מצופים, מכוסים או נתונים בשרוול גומי, שבפרט 56.04;

(ג) בדים מורכבים מחוטים טקסטיליים מקבילים, מגובבים בגומי, מבלי להתחשב במשקלם למ"ר; אולם פרט זה אינו מתייחס ללוחות, יריעות או פסים, מגומי תאי, משולבים בבד טקסטילי, כאשר הבד הטקסטילי קיים למטרת חיזוק בלבד (פרק 40), או מוצרי טקסטיל שבפרט 58.11.

6. פרט 59.07 אינו מתייחס ל:

(א) בדים שבהם ההספגה, הציפוי או הכיסוי אינם נראים בעין בלתי מזויינת (בדרך כלל פרקים 50 עד 55, 58 או 60); למטרות הוראה זו אין להתחשב בכל שינוי בצבע הנובע מכך;

(ב) בדים מצויירים בדגמים (חוץ מבדי קנבס מצויירים שהם תפאורת תיאטרון או בד רקע לסטודיו או דומיהם);

(ג) בדים מכוסים חלקית בגיזה, באבק, באבקת שעם או בדומיהם והנושאים דגמים הנובעים מטיפולים אלה; אולם, חיקוי בדים שעירים נשאר מסווג בפרט זה;

(ד) בדים מוגמרים באשפרה רגילה, בעלי בסיס עמילני או חמרים דומים;

(ה) דפי ויניר מגובים בבדים טקסטיליים (פרט 44.08);

(ו) אבקת שחיקה או גרגירי שחיקה, טבעיים או מלאכותיים, מגובים בבדים טקסטיליים (פרט 68.05);

(ז) נציץ מגובב או משוחזר, מגובה בבדים טקסטיליים (פרט 68.14); או

(ח) רדיד מתכת מגובה בבדים טקסטיליים (בדרך כלל חלק XIV או XV).

7. פרט 59.10 אינו מתייחס ל:

(א) יריעות לרצועות ( BELTING ) מימסרה או מסוע מחמרי טקסטיל שעוביין פחות מ-3 מ"מ, או

(ב) רצועות (BELTS) או יריעות לרצועות, (BELTING) מימסרה או מסוע מבד טקסטילי, מוספגות, מצופות, מכוסות או מרובדות בגומי או עשויות מחוט או מפתיל טקסטיליים מוספגים, מצופים, מכוסים או נתונים בשרוול גומי (פרט 40.10).

8. פרט 59.11 מתייחס לטובין הבאים, שאינם נכללים בכל פרט אחר של חלק XI:

(א) מוצרי טקסטיל באורכים, חתוכים לאורך או פשוט חתוכים לצורת מלבן (לרבות ריבוע) (חוץ מאלה בעלי תכונות של המוצרים שבפרטים 59.08 עד 59.10), רק אלה המפורטים להלן-

(1) בדי טקסטיל, לבד ובדים ארוגים בעלי ביטנת לבד, מצופים, מכוסים או מרובדים, בגומי, בעור או בחמרים אחרים, מהסוג המשמש לבד קרדים ובדים דומים מהסוג המשמש למטרות טכניות אחרות, לרבות בדים צרים, עשויים קטיפה מוספגת עם גומי, לכיסוי כושי אריגה (קורות אריגה).

(2) בד כבירה;

(3) בד סינון מהסוג המשמש בבתי-בד או כדומה, מחומר טקסטילי או משיער אדם:

(4) בדי טקסטיל באריגה שטוחה, בעלי שתי או ערב מכופלים (MULTIPLE) , אם מלובדים (FELTED) , מוספגים או מצופים, או לא, מהסוג המשמש במכונות או למטרות טכניות אחרות;

(5) בדי טקסטיל מחוזקים במתכת מהסוג המשמש למטרות טכניות;

(6) פתילים, מקלעות וכדומה, או מצופים, מוספגים, או מחוזקים במתכת, או לא, מהסוג המשמש בתעשיה כחמרי אטימה או סיכה;

(ב) פריטי טקסטיל (חוץ מאלה שבפרטים 59.08 עד 59.10) מהסוג המשמש למטרות טכניות (כגון בדי טקסטיל ולבד, אין-סופיים או מצויידים בהתקני הצמדה, מהסוג המשמש במכונות לייצור נייר או במכונות דומות (כגון לפולפה או לאסבסט-צמנט), אטמים, דיסקיות, דיסקות הברקה וחלקי מכונות אחרים).

Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
udemy free download
download coolpad firmware
Free Download WordPress Themes