כללים לפרק 58 – בדים ארוגים מיוחדים; בדי טקסטיל מצוייצים; תחרה; מרבדי קיר (TAPESTRIES); עטורים (TRIMMINGS), ריקמה

1. פרק זה אינו מתייחס לבדי טקסטיל המפורטים בכלל 1 לפרק 59, מוספגים, מצופים, מכוסים או מרובדים, או לטובין אחרים שבפרק 59.


2. פרט 58.01 כולל גם בדים ארוגים עם ערב שעיר שעדיין לא עבר חיתוך (CUT FLOATS) , כך שבשלב זה השיער לא זקוף.


3. למטרות פרט 58.03, "גאזה" משמעה בד שבו השתי מורכב בשלמותו או בחלקו מחוטים זקופים או מחוטי יסוד, וחוטים צולבים או חוטים נעים (DOUP) הצולבים את החוטים הזקופים או את חוטי היסוד, בחצי סיבוב, בסיבוב שלם או יותר מסיבוב שלם, כדי ליצור לולאות שדרכן עוברים חוטי הערב.


4. פרט 58.04 זה אינו מתייחס לבדי רשת עשויים קשרים, מפתילים או מחבלים שבפרט 56.08.


5. למטרות פרט 58.06, הביטוי "בדים ארוגים צרים" משמעו:

(א) בדים ארוגים שרוחבם אינו עולה על 30 ס"מ, אם הם ארוגים לרוחב זה או גזורים מחתיכות רחבות יותר, בעלי אימרות (SELVEDGES) (ארוגות, מודבקות או עשויות אחרת) בשתי השפות;

(ב) אריגים בצורת צינורות (TUBULAR) שרוחבם במצב שטוח אינו עולה על 30 ס"מ; וכן

(ג) סרטים אלכסוניים (BIAS) בעלי שפות מקופלות, שרוחבן כשהן בלתי מקופלות אינו עולה על 30 ס"מ.אריגים צרים בעלי ציציות (FRINGES) ארוגות מסווגים בפרט 58.08.


6. בפרט 58.10, הבטוי "ריקמה" משמעו, בין היתר, ריקמה עם חוט מתכת או עם חוט זכוכית על תשתית גלויה לעין של בד טקסטיל, ועבודת אפליקציה תפורה של לוחיות מתכת נוצצות ( SEQUINS ), חרוזים או מוטיבים מקשטים מחמרי טקסטיל או מחמרים אחרים. הפרט אינו מתייחס למרבדי קיר עשויים בעבודת מחט (פרט 58.05).


7. בנוסף למוצרים שבפרט 58.09, פרק זה כולל גם פריטים עשויים מחוט מתכת ומהסוג המשמש בהלבשה, כבדי ריהוט או למטרות דומות.

Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
free download udemy course
download intex firmware
Premium WordPress Themes Download