כללים לפרק 57 – שטיחים וכיסויי ריצפה טקסטיליים אחרים

1. למטרות פרק זה, המונח "שטיחים וכיסויי ריצפה טקסטיליים אחרים", משמעו כיסויי ריצפה שבהם חמרי הטקסטיל משמשים כמשטח הגלוי של הפריט, כאשר הוא בשימוש, וכולל פריטים בעלי אפיונים של כיסויי ריצפה טקסטיליים, אך מיועדים למטרות אחרות.


2. פרק זה אינו כולל מצע תחתי (UNDERLAY) לכיסויי ריצפה.

Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
udemy free download
download intex firmware
Download WordPress Themes Free