כללים לפרק 49 – ספרים מודפסים, עיתונים, תמונות ומוצרים אחרים של תעשיית דפוס; כתבי-יד, כתבי הדפסה ותרשימים

1. פרק זה אינו כולל:

(א) נגטיבים או פוזיטיבים פוטוגרפיים, על בסיסים שקופים (פרק 37);

(ב) מפות, תרשימים או גלובוסים, בתבליט, אם מודפסים או לא (פרט 90.23);

(ג) קלפי משחק או טובין אחרים שבפרק 95; או

(ד) תחריטים, הדפסים או ליתוגרפיות, מקוריים (פרט 97.02), בולי דואר או בולי הכנסה,חותמות לבולי דואר, מעטפות יום ראשון, צרכי דואר וכדומה שבפרט 97.04, עתיקות שגילן עולה על מאה שנה או פריטים אחרים שבפרק 97


2. למטרות פרק 49, המונח "מודפס" משמעו גם משוכפל באמצעות מכונת שיכפול, מופק באמצעות בקרת מכונה אוטומטית לעיבוד נתונים, מובלט, מצולם, מועתק בצילום, מועתק בחום או כתוב במכונת כתיבה.


3. עיתונים, שבועונים ותקופונים, הכרוכים שלא בנייר, וסדרות של עיתונים, שבועונים ותקופונים, המכילות יותר ממספר אחד בכריכה יחידה, מסווגים בפרט 49.01, אם הם
כוללים חומר פרסומי או לא.


4. פרט 49.01 כולל גם:

(א) אוסף של שעתוקים מודפסים, כגון יצירות אמנות או ציורים, עם מלל מתייחס, הנתונים בדפים ממוספרים בצורה המתאימה לכריכה בכרך אחד או יותר;

(ב) תוספת של תמונות, משנית בחשיבותה, המצורפת כהשלמה לספר כרוך; וכן

(ג) חלקים מודפסים של ספרים או ספרונים בצורת דפים מחוברים או נפרדים, או גליונות דפוס לקיפול וכריכה ( SIGNATURES ), המהווים עבודה מושלמת,
כולה או חלקה, והמיועדים לכריכה.
אולם, תמונות מודפסות או איורים מודפסים, בלי מלל, בצורת גליונות דפוס לקיפול וכריכה או דפים נפרדים, מסווגים בפרט 49.11.


5. כפוף לכלל 3 לפרק זה, פרט 49.01 אינו כולל פרסומים המוקדשים בעיקר לפרסומת (כגון חוברות, קונטרסים, עלונים, קטלוגים מסחריים, ספרי שנה המופקים ע"י ארגוני מסחר, פרסומת לתיירות). פרסומים כאלה מסווגים בפרט 49.11.


6. למטרות פרט 49.03 הביטוי "ספרי תמונות לילדים" משמעו ספרים לילדים, שבהם התמונות מהוות הענין העיקרי והתוכן הוא משני.

Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
udemy course download free
download intex firmware
Download Premium WordPress Themes Free