כללים לפרק 48 – נייר וקרטון; פריטים מפולפת נייר, מנייר או מקרטון

1. למטרות פרק זה, להוציא מקרים שבהם ההקשר מחייב אחרת, ההתיחסות ל"נייר" כוללת התיחסויות לקרטון (בלי להתחשב בעובי או המשקל למ"ר)

2. פרק זה אינו כולל:

(א) פריטים שבפרק 30;

(ב) רדידי הטבעה שבפרט 32.12;

(ג) ניירות מבושמים או ניירות מוספגים או מצופים בחמרי קוסמטיקה (פרק 33);

(ד) נייר או מוך מתאית ( CELLULOSE WADDING ) מוספגים, מצופים או מכוסים בסבון או בדטרגנט (פרט 34.01), או בחמרי ציחצוח, במשחות או בתכשירים דומים (פרט 34.05);

(ה) נייר או קרטון רגישים שבפרטים 37.01 עד 37.04;

(ו) נייר מוספג במגיבי אבחון או מעבדה (פרט 38.22);

(ז) יריעות מפלסטיק רב שכבתיות מחוזקות בנייר, או שכבה אחת של נייר או של קרטון מצופה או מכוסה בשכבה של פלסטיק, כשהפלסטיק מהווה יותר מחצי העובי הכולל, או פריטים מחמרים כאלה, חוץ מחיפויי קירות שבפרט 48.14 (פרק 39);

(ח) פריטים שבפרט 42.02 (כגון חפצי נסיעה);

(ט) פריטים שבפרק 46 (מוצרים מחמרי קליעה);

(י) מטווה נייר או פריטי טקסטיל ממטווה נייר (חלק XI);

(יא) פריטים שבפרק 64 או שבפרק 65;

(יב) נייר ליטוש או קרטון ליטוש (פרט 68.05) או נציץ עם גב של נייר או של קרטון (פרט 68.14) (אולם, נייר וקרטון המצופים אבקת נציץ מסווגים בפרק זה);

(יג) רדידי מתכת עם גב של נייר או של קרטון (בדרך כלל חלק XIV או XV);

(יד) פריטים שבפרט 92.09;

(טו) פריטים שבפרק 95 (כגון צעצועים, משחקים, צרכי ספורט) או

(טז) פריטים שבפרק 96 (כגון כפתורים, תחבושות הגייניות (פדים) וטמפונים, חיתולים ורפידות חיתולים).

3. כפוף להנחיות כלל 7, פרטים 48.01 עד 48.05 כוללים נייר או קרטון שעברו תהליכי החלקה (CALENDERING, SUPER-CALENDERING) , זיגוג או גימור דומה, סימני מים מלאכותיים, מריקת משטח (SURFACE SIZING) וכן נייר, קרטון, מוך מתאית או מארגים של סיבי תאית, צבועים או משויישים (MARBLED) בכל המסה, בכל שיטה שהיא. חוץ מכאשר פרט 48.03 מחייב אחרת, פרטים אלה אינם מתייחסים לנייר, קרטון, מוך מתאית או מארגים של סיבי תאית, שעובדו בצורה אחרת.

4. בפרק זה, הביטוי "נייר עיתון" משמעו נייר בלתי מצופה, מהסוג המשמש להדפסת עיתונים, שבו לא פחות מ-50%, לפי משקל, מכלל תכולת הסיבים הינה סיבי עץ המתקבלים בתהליך מיכני או כימי מכני, בלתי ממורק או ממורק באופן קל ביותר, בעל חספוס משטח (1MPA) (PARKER PRINT) בכל צד, העולה על 2.5 מיקרון, שמשקלו לא פחות מ-40 גר' למ"ר, אך לא יותר מ-65 גר' למ"ר ומתייחס רק לנייר:

(א) בפסים או בגלילים שרוחבם עולה על 28 ס"מ; או

(ב) בגיליונות מלבניים (לרבות רבועים), שבהם אורך צלע אחד עולה על 28 ס"מ ואורך השנייה עולה על 15 ס"מ, במצב בלתי מקופל .

5. למטרות פרט 48.02, הביטוי "נייר וקרטון מהסוג המשמש לכתיבה, הדפסה או מטרות גרפיות אחרות" ו"כרטיסי ניקוב וסרטי נייר ניקוב שאינם מנוקבים" משמעו נייר וקרטון העשויים בעיקר מפולפה מולבנת או מפולפה המתקבלת בתהליך מכני או כימי מכני והעונים על קריטריון כלשהו מהמפורטים להלן:

א. לגבי נייר או קרטון שמשקלם אינו עולה על 150 גרם למ"ר:

(א)        מכיל 10% או יותר סיבית המתקבלים בתהליך מיכני, כימי-מכני וכן

(1)        משקלו אינו עולה על 80 גרם למ"ר, או

(2)        צבוע בכל המסה; או

(ב)        מכיל יותר מ-8% אפר, וכן

(1)        משקלו אינו עולה על 80 גרם למ"ר, או

(2)        צבוע בכל המסה; או

(ג)        מכיל יותר מ-3% אפר ובהירותו 60% או יותר ;  או

(ד)        מכיל יותר מ – %3 אך לא יותר מ- %8 אפר, בהירותו פחותה מ-60% ובעל מדד התפקעות ( BURST INDEX ) השווה או קטן מ- g / KPa·m² 2.5 ; או

(ה)       מכיל 3% או פחות אפר, בהירותו 60% או יותר ובעל מדד התפקעות השווה או קטן מ- KPa·m²/g 2.5

ב. לגבי נייר או קרטון שמשקלם עולה על 150 גרם למ"ר:

(1)        צבוע בכל המסה; או

(2)        בהירותו 60% או יותר, וכן

(א)        עוביו 225 מיקרומטר (מיקרון) או פחות, או

(ב)        עוביו גדול מ – 225 מיקרומטר (מיקרון), אך לא יותר מ-508 מיקרומטר (מיקרון) ובעל תכולת אפר העולה על 3%; או

(3)        בהירותו קטנה מ-60% עיביו 254 מיקרומטר (מיקרון) או פחות ובעל תכולת אפר עולה על 8%.

אולם פרט 48.02 אינו כולל נייר סינון או קרטון סינון (לרבות נייר לשקיות תה) או נייר לבד או קרטון לבד.

6. בפרק זה, "נייר קרפט וקרטון קרפט" משמעו נייר וקרטון שבהם לא פחות מ-80%, לפי משקל, מכלל תכולת הסיבים עשויה מסיבים המתקבלים בתהליכים כימיים באמצעות סולפט או סודה.

7. למעט המקומות שבהם המונחים שבפרטים מורים אחרת, ניר, קרטון, מוך מתאית ומארגים של סיבי תאית, העונים לתיאור בשניים או יותר מהפרטים 48.01 עד 48.11, מסווגים באותו פרט, מפרטים אלה, המופיע אחרון בסדר המספרי בתוספת.

8. פרטים 48.03 עד 48.09 מתיחסים רק לנייר, קרטון, מוך מתאים ומארגים של סיבי תאית:

(א) בפסים או בגלילים שרוחבם עולה על 36 ס"מ; או

(ב) בגיליונות מלבניים (לרבות רבועים), שבהם אורך צלע אחת עולה על 36 ס"מ ואורך השניה עולה על 15 ס"מ, במצב בלתי מקופל

9. למטרות פרט 48.14, הביטוי "טפיטי קיר וחיפויי קיר דומים" מתייחס רק ל:

(א) נייר בגלילים, שרוחבו לא פחות מ-45 ס"מ ולא יותר מ-160 ס"מ, המתאים לקישוט קירות או תקרות:

(1) מגורען, מובלט, מגוון על פני שטחו, מודפס בדוגמאות או מקושט אחרת על פני שטחו (כגון עם אניצים טקסטיליים), אם מצופה או מכוסה בפלסטיק מגן שקוף, או לא;

(2) בעל משטח לא חלק כתוצאה מהכללה של חלקיקי עץ, קש וכו';

(3) מצופה או מכוסה בצד החזית בפלסטיק, כאשר שכבת הפלסטיק מגורענת, מובלטת, מגוונת, מודפסת בדוגמאות או מקושטת אחרת; או

(4) מכוסה בצד החזית בחומר קליעה, אם מקושר יחד בגדילים מקבילים או ארוג, או לא;

(ב) FRIEZES ואמרות, מנייר, מטופלים כאמור לעיל, אם בגלילים או לא, המתאימים לקישוט קירות או תקרות;

(ג) חיפויי קיר מנייר, העשויים ממספר פנלים, בגלילים או בגליונות, המודפסים בצורה המציגה סצינה, הדפס או נושא כאשר יונחו על קיר.מוצרים המבוססים על בסיס של נייר או של קרטון, המתאימים לשימוש הן ככיסוי ריצפה והן כחיפוי קירות, מסווגים בפרט 48.23.

10. פרט 48.20 אינו כולל גליונות או כרטיסים נפרדים, חתוכים לפי מידה, אם מודפסים, מובלטים או מנוקבים, או לא.

11. פרט 48.23 מתייחס, בין היתר, לכרטיסי נייר או קרטון מנוקבים למכונות ז'קרד או למכונות דומות ולתחרים מנייר.

12. להוציא טובין שבפרט 48.14 או 48.21, נייר, קרטון, מוך מתאית ופריטים המיוצרים מהם, שעליהם מודפסים מוטיבים, סימני-דפוס או תמונות, שאינם טפלים בלבד לעומת השימוש העיקרי של הטובין, כלולים בפרק 49.כללים לפרטי משנה

1. למטרות פרטי משנה 48.04.1100 ו-48.04.1900, הביטוי "חיפוי קרפט (KRAFT LINER) " משמעו נייר וקרטון בעלי גימור מכונה או זיגוג מכונה, שבהם לא פחות מ-80%, לפי משקל, מכלל תכולת הסיבים עשויה מסיבי עץ המתקבלים בתהליכים כימיים באמצעות סודה או סולפט, בגלילים, שמשקלם עולה על 115 גרם למ"ר ובעלי חוזק מולן להתפקעות מזערי, כמפורט בטבלה הבאה, או המקביל, לגבי כל משקל אחר, המחושב באינטרפולציה או באקסטרפולציה ליניאריות.

משקל בגרם למ"רחוזק מולן להתפקעות מזערי kPa
115393
125417
200637
300824
400961

2. למטרות פרטי משנה 48.04.2100 ו-48.04.2900, "נייר קרפט לשקים" משמעו נייר בעל גימור-מכונה, שבו לא פחות מ-80%, לפי משקל, מכלל תכולת הסיבים עשויה מסיבים המתקבלים בתהליכים כימיים באמצעות סודה או סולפט, בגלילים, שמשקלו לא פחות מ-60 גרם למ"ר אך לא יותר מ-115 גרם למ"ר, והעונה לאחת ממערכות המפרטים שלהלן:

א. בעל מדד מולן להתפקעות של לא פחות מ- /g 2 3.7 KPA·m וגורם מתיחה העולה על 4.5% בכיוון צולב ועולה על 2% בכיוון המכונה.

ב. בעל ערכי קריעה ומתיחה מזעריים כמפורט בטבלה הבאה או המקביל, לגבי כל משקל אחר, באינטרפולציה ליניארית:

משקל בגרם למ"רקריעה מזערית mNמתיחה מזערית kN/m
 בכיוון המכונהבכיוון המכונה ובכיוון הצולבבכיוון הצולבבכיוון המכונה ובכיוון הצולב
607001,5101.96
708301,7902.37.2
809652,0702.88.3
1001,2302,6353.710.6
1151,4253,0604.412.3

3. למטרות פרט משנה 48.05.1100 "נייר כימי למחצה לתווך-גלי" משמעו נייר, בגלילים, שבו לא פחות מ-65%, לפי משקל, מכלל תכולת הסיבים, עשויה מסיבי עץ קשה, בלתי מולבנים, המתקבלים על ידי שילוב של תהליכי בלילה ( PULPING ) מכאניים וכימיים ובעל התנגדות לריסוק, העולה על Newton g/m² 1.8 בתנאי לחות יחסית של 50%, ב – 23 מעלות צליוס, לפי 30 CMT ( CORRUGATED MEDIUM TEST עם 30 דקות ייצוב).

4. פרט משנה 48.05.1200 כולל נייר, בגלילים, עשויים בעיקר מפולפה מקש המתקבלת ע"י שילוב של תהליכים מכאניים וכימיים שמשקלם 130 גרם למ"ר או יותר, ובעל התנגדות לריסוק, העולה על Newton g/m² 1.4 בתנאי לחות יחסית של 50%, ב – 23 מעלות צלזיוס, לפי 30 CMT ( CORRUGATED MEDIUM TEST עם 30 דקות ייצוב).

5. פרטי משנה 48.05.2400 ו-48.05.2500 כוללים נייר וקרטון עשויים בשלמותם או בעיקר מפולפה ממוחזרת (פסולת או שיירים) של נייר או קרטון. טסט ליינר ( TESTLINER ) יכול להיות גם בעל שכבת פני שטח מנייר צבוע או מנייר עשוי מפולפה לא ממוחזרת , מולבנת או לא מולבנת. מוצרים אלה בעלי אינדקס התפקעות מולן ( MULLEN ) שאינו פחות מ- g / KPA·m² 2

6. למטרות פרט משנה 48.05.3000, "נייר עטיפה סולפיטי" משמעו נייר בזיגוג מכונה, שבו יותר מ-40%, לפי משקל, מכלל תכולת הסיבים עשויה מסיבי עץ המתקבלים בתהליך כימי סולפיטי, בעל תכולת אפר שאינה עולה על 8% ובעל מדד מולן להתפקעות שאינו פחות מ- g/ ·m² KPA 1.47

7. למטרות פרט משנה 48.10.2200, "נייר קל-משקל מצופה" משמעו נייר, מצופה משני צדדיו, בעל משקל כולל שאינו עולה על 72 גרם למ"ר, בעל משקל ציפוי שאינו עולה על 15 גרם למ"ר לכל צד, על בסיס שבו לא פחות מ-50%, לפי משקל, מכלל תכולת הסיבים עשויה מסיבי עץ, המתקבלים בתהליך מיכני.

Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
lynda course free download
download karbonn firmware
Download Nulled WordPress Themes