כללים לפרק 47 – פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר; פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור

1. למטרות פרט 47.02, הביטוי "פולפה כימית מעץ, מסוגים מסיסים" משמעו פולפה כימית מעץ בעלת חלק בלתי נמס, לפי משקל, של 92% או יותר לגבי פולפת סודה מעץ או לגבי פולפת סולפט מעץ או של 88% או יותר לגבי פולפת סולפיט מעץ לאחר שעה אחת בתמיסת סודה קאוסטית המכילה 18% מימת נתרן ( NaOH ) ב-20 מעלות צלזיוס, ולגבי פולפת סולפיט מעץ, תכולת אפר שאינה עולה על 0.15% לפי משקל.

Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
lynda course free download
download karbonn firmware
Download Premium WordPress Themes Free