כללים לפרק 46 – מוצרים מקש, מאספרטו או מחמרי קליעה אחרים; מוצרי נצרים וקליעה

1. בפרק זה, הביטוי "חמרי קליעה" משמעו חמרים במצב או בצורה המתאימים לקליעה, לשזירה או לתהליכים דומים; הוא כולל קש, ערבה (OSIER, WILLOW) , במבוק, רטאן (RATTANS) אגמונים, קנים (REEDS) , פסי עץ, פסים של חמרים צמחיים אחרים (כגון: פסים של קליפות עץ, עלים צרים, רפיה או פסים אחרים המתקבלים מעלים רחבים), סיבי טקסטיל טבעיים בלתי טוויים, חוטים חד-נימיים, פסים, רצועות ודומיהם, מפלסטיק, ופסים מנייר, אך לא פסים מעור או מעור מורכב או מלבד או מלא-ארוגים, משיער אדם, משיער סוס, מגדילים או ממטווים טקסטיליים או מחוטים חד-נימיים ומפסים ודומיהם שבפרק 54.


2. פרק זה אינו כולל:

(א) חיפויי קירות שבפרט 48.14;

(ב) חוטי קשירה, עבותות, חבלים או כבלים, קלועים או לא (פרט 56.07);

(ג) מנעלים או כיסויי ראש או חלקיהם שבפרק 64 או 65;

(ד) כלי רכב או מרכבים לכלי רכב ממוצרי קליעה (פרק 87); או

(ה) פריטים שבפרק 94 (כגון רהיטים, מנורות ואבזרי תאורה).


3. למטרות פרט 46.01, הביטוי "חמרי קליעה, מקלעות ומוצרים דומים מחמרי קליעה, מאוגדים יחד בגדילים מקבילים" משמעו חמרי קליעה, מקלעות ומוצרים דומים מחמרי קליעה, המונחים זה בצד זה ומאוגדים יחד, בצורת יריעות, אם חמרי הקישור עשויים מחמרי טקסטיל טווים או לא.

Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
free download udemy paid course
download xiomi firmware
Download WordPress Themes Free