כללים לפרק 44 – עץ ופריטים מעץ; פחם עץ

1. פרק זה אינו כולל:

(א) עץ, בפתיתים, בשבבים, מרוסק, טחון או באבקה, מהסוג המשמש בעיקר בפרפומריה, ברוקחות או למשמידי חרקים, למשמידי פטריות או למטרות דומות (פרט 12.11);

(ב) במבוק או חמרים אחרים שבמהותם הם עץ מהסוג המשמש בעיקר לקליעה, במצבם הגולמי, מפוצלים, מנוסרים לאורכם או חתוכים למידה, או לא (פרט 14.01);

(ג) עץ, בפתיתים, בשבבים, טחון או באבקה, מהסוג המשמש בעיקר בצביעה או בבורסקאות (פרט 14.04);

(ד) פחם פעיל (פרט 38.02);

(ה) פריטים שבפרט 42.02;

(ו) טובין שבפרק 46;

(ז) מנעלים או חלקיהם שבפרק 64;

(ח) טובין שבפרק 66 (לדוגמה,מטריות ומקלות הליכה וחלקיהם);

(ט) טובין שבפרט 68.08;

(י) תכשיטים מלאכותיים שבפרט 71.17;

(יא) טובין שבחלק XVI או בחלק XVII (לדוגמה, חלקי מכונות, תיבות, מכסים, ארונות ( CABINETS ) למכונות ולמכשירים ומוצרים של יצרני עגלות);

(יב) טובין שבחלק XVIII (לדוגמה, תיבות לשעונים וכלי נגינה וחלקיהן);

(יג) חלקי נשק חם (פרט 93.05);

(יד) פריטים שבפרק 94 (לדוגמה, רהיטים, מנורות ומיתאמי תאורה, מבנים טרומיים);

(טו) פריטים שבפרק 95 (לדוגמה,צעצועים, משחקים, צרכי ספורט);

(טז) פריטים שבפרק 96 (לדוגמה, מקטרות וחלקיהן, כפתורים, עפרונות, חצובות חד-רגליות, דו-רגליות, תלת-רגליות ופריטים דומים) חוץ מגופים וידיות מעץ, בשביל פריטים שבפרט 96.03; או

(יז) פריטים שבפרק 97 (לדוגמה, יצירות אומנות).

2. בפרק זה "עץ מצופף ( DENSIFIED WOOD )" – משמעו עץ שעבר טיפול כימי או פיסי (המהווה, במקרה של שכבות מוצמדות יחד, טיפול למעלה מהדרוש להבטחת הצמדה טובה) ואשר על ידי כך גדלה צפיפותו או קושיו יחד עם חוזקו המיכני או התנגדותו משופרים להשפעות כימיות או חשמליות.

3. פרטים 44.14 עד 44.21 מתייחסים לפריטים המתוארים בהם, העשויים מלוח חלקיקים (PARTICLE BOARD) או לוח דומה, לוח סיבים, עץ מרובד או עץ מצופף, כפי שהם מתייחסים לפריטים כאלה מעץ.

4. מוצרים שבפרטים 44.10, 44.11 או 44.12, יכולים להיות מעובדים לצורו שצויינו לגבי טובין שבפרט 44.09, מעוקמים, גליים, מחוררים, חתוכים או מעוצבים לצורות שאינן ריבוע או מלבן, או שעברו פעולה אחרת כלשהי, בתנאי שאין היא מקנה להם תכונה של פריטים שבפרטים אחרים.

5. פרט 44.17 אינו מתייחס לכלים שבהם הלהב, שפה פעילה, משטח או חלק פעיל אחר עשוי מחומר כלשהו המפורט בכלל 1 לפרק 82.

6. בכפוף לכלל 1 לעיל ולמעט כאשר ההקשר מחייב אחרת, כל התייחסות ל"עץ" בפרט כלשהו בפרק זה מתייחסת גם לבמבוק ולחמרים אחרים שבמהותם הם עץ.


כללים לפרטי משנה

1. למטרות פרט משנה 44.01.3100, הביטוי "גלילי עץ" משמעו תוצרי לוואי כדוגמת שבבי חיתוך, נסורת, או שבבים של תעשיית עיבוד העץ המכני, תעשיית יצור הרהיטים, או פעולות טרנספורמציה אחרת של עץ, אשר גובבו ישירות ע"י דחיסה, או ע"י הוספת מקשר ביחס שלא עולה על 3% מהמשקל. גלילים אלה הם בצורת צילינדר, קוטרם אינו עולה על 25 מ"מ ואורכם אינו עולה על 100 מ"מ.

2. למטרות פרט משנה 44.01.3200 , הביטוי "בריקיות מעץ" משמעו תוצרי לוואי כדוגמת שבבי חיתוך, נסורת, או שבבים של תעשיית עיבוד העץ המכני, תעשיית יצור הרהיטים, או פעולות טרנספורמציה אחרת של עץ, אשר גובבו ישירות ע"י דחיסה, או ע"י הוספת מקשר ביחס שלא עולה על 3% מהמשקל. בריקיות אלה הם בצורת יחידות של קוביה, מרובה צלעות או צילינדר, שמימדי חתך הרוחב המינמאלי שלהם עולה על 25 מ"מ .

3. למטרות פרט משנה 44.07.1300 , הביטוי " SPF " מתייחס לעץ שמקורו בתערובת של אשוחית ( spruce ), אורן ( pine ) ואשוח ( fir ) כאשר החלק של כל סוג, משתנה ואינו ידוע.

4. למטרות פרט משנה 44.07.1400, " Hem-fir " מתייחס לעץ שמקורו בתערובת של צוגה מערבית ( Western hemlock ) ואשוח כאשר החלק של כל מין משתנה ואינו ידוע.

Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
udemy course download free
download karbonn firmware
Premium WordPress Themes Download