כללים לפרק 43 – עורות פרווה ופרווה מלאכותית, מוצריהם

1. בכל התוספת, איזכור "עורות פרווה", חוץ מעורות פרווה גלמיים שבפרט 43.01, מתייחס לשלחים או לגלדים של כל בעלי-החיים, שבורסקו או עובדו על שערם או צמרם.


2. פרק זה אינו כולל:

(א) גלדים או חלקי גלדים של עופות, על נוצותיהם או פלומותיהם (פרט 05.05 או 67.01);

(ב) שלחים או גלדים גלמיים, על שערם או צמרם, שבפרק 41 (ראה כלל 1(ג) לפרק 41);

(ג) כפפות, כפפות אגודל וכפפות ללא אצבעות (MITTENS AND MITTS) עשויות עור מעובד ועור פרווה או עור מעובד ופרווה מלאכותית (פרט 42.03);

(ד) פריטים שבפרק 64;

(ה) כיסויי ראש או חלקיהם שבפרק 65; או

(ו) פריטים שבפרק 95 (כגון צעצועים, משחקים, צרכי ספורט).


3. פרט 43.03 כולל עורות פרווה וחלקיהם, מורכבים ( ASSEMBLED ) עם תוספת של חמרים אחרים, ועורות פרווה וחלקיהם,שנתפרו יחד לצורת בגדים או חלקים או אבזרים של בגדים או בצורת פריטים אחרים.


4. פריטי לבוש ואבזרי הלבשה (להוציא אלה שמועטו עפ"י כלל 2) בעלי בטנת עור פרווה או פרווה או מלאכותית, שעור או פרווה או פרווה מלאכותית מחוברים בצידם החיצוני, להוציא המחוברים לשם קישוט בלבד, מסווגים בפרט 43.03 או 43.04, הכל לפי הענין.


5. בכל התוספת, הביטוי "פרווה מלאכותית" משמעו כל חיקוי של עור פרווה, העשוי מצמר, שיער או סיבים אחרים, מודבקים או תפורים על עור מעובד, בדים ארוגים או על חמרים אחרים, אך אינו כולל חיקוי של עורות פרווה המתקבלים באריגה או בסריגה (בדרך כלל, פרט 58.01 או 60.01).

Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
online free course
download xiomi firmware
Free Download WordPress Themes