כללים לפרק 42 – פריטים מעור מעובד; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי

1. למטרות פרק זה, המונח "עור" ( LEATHER ) כולל עור מעובד בשמן (לרבות בתשלובת שמן), עור לכה, עור לכה מרובד ועור מתכתי.


2. פרק זה אינו כולל:

(א) נימי מעיים סטריליים לניתוחים או חמרי תפירה סטריליים דומים (פרט 30.06);

(ב) פריטי לבוש ואבזרי הלבשה מעור מעובד (להוציא כפפות, כפפות אגודל וכפפות ללא אצבעות ( MITTENS AND MITTS )), עם בטנה מפרווה או מפרווה מלאכותית או שפרווה או פרווה מלאכותית מחוברים אליהם בצידם החיצוני, להוציא המחוברים לשם קישוט בלבד (פרט 43.03 או 43.04);

(ג) פריטים עשויים רשת (שבפרט 56.08);

(ד) פריטים שבפרק 64;

(ה) כיסויי ראש או חלקיהם שבפרק 65;

(ו) שוטים, שוטי רכיבה או פריטים אחרים שבפרט 66.02;

(ז) מצמידי חפתים ( CUFF-LINKS ), צמידים או תכשיטים מלאכותיים אחרים (פרט 71.17);

(ח) התקנים קבועים או קישוטים לריתמה, כגון משוורות, מתגים ( BITS ), קישוטים ואבזמים לסוס (HORSE BRASSES AND BUCKLES), המוצגים בנפרד (בדרך-כלל, חלק XV);

(ט) מיתרים, גלדים לתופים או לדומיהם, או חלקים אחרים של כלי נגינה (פרט 92.09);

(י) פריטים שבפרק 94 (לדוגמה,רהיטים, מנורות ואבזרי תאורה);

(יא) פריטים שבפרק 95 (לדוגמה,צעצועים, משחקים, צרכי ספורט); או

(יב) כפתורים, לחצניות PRESS-FASTENERS, SNAP FASTENERS,) (PRESS-STUDS, גופי כפתורים (BUTTON MOULDS) או חלקים אחרים של פריטים אלה, גלמי כפתורים, שבפרט 96.06.


3.

(א) בנוסף להנחיות כלל 2 לעיל, פרט 42.02 אינו כולל:

(1) שקיות עשויות מיריעות פלסטיק, אם מודפסות או לא, מצויידות בידיות, שאינן מיועדות לשימוש ממושך (פרט 39.23);

(2) פריטים מחמרי קליעה (פרט 46.02);

(ב) פריטים שסיווגם בפרטים 42.02 ו-42.03 המכילים חלקים ממתכת יקרה או ממתכת מוצמדת למתכת יקרה, מפנינים טבעיות או מלאכותיות, מאבנים יקרות או יקרות למחצה (טבעיות, סינטתיות או משוחזרות) סיווגם בפרטים אלו גם אם חלקים אלה מהווים יותר מאשר מיתאמים משניים או קישוט משני, בתנאי שחלקים אלה אינם נותנים לפריטים את אופיים העיקרי. אם, מאידך גיסא, החלקים נותנים לפריטים את אופיים העיקרי, הפריטים יסווגו בפרק 71.


4. למטרות פרט 42.03 הביטוי "פריטי לבוש ואבזרי הלבשה" מתייחס, בין היתר, לכפפות, לכפפות אגודל ולכפפות ללא אצבעות (MITTENS AND MITTS) (לרבות כפפות לספורט או להגנה), סינרים ומלבושי מגן אחרים, כתפיות, חגורות, פונדות (BANDOLIERS) ומגיני פרק יד, אך למעט רצועות לשעונים (פרט 91.13).

Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
online free course
download xiomi firmware
Download WordPress Themes Free