כללים לפרק 41 – שלחים וגלדים גלמיים (חוץ מעורות פרווה) ועור

1. פרק זה אינו כולל:

(א) גזירים או פסולת דומה של שלחים או גלדים גלמיים (פרט 05.11);

(ב) גלדים או חלקי גלדים של עופות, על נוצותיהם או פלומותיהם, שבפרט 05.05 או 67.01; או

(ג) שלחים וגלדים, על שערם או צמרם, גלמיים, מבורסקים או מעובדים (פרק 43); אולם, אלה מסווגים בפרק 41: שלחים וגלדים גלמיים, של בקר על שערם או צמרם של בקר (לרבות תאו), של בעלי-חיים ממשפחת הסוס, של כבשים או טלאים (להוציא טלאי אסטרכן, ברודטייל, קרקול, פרס וטלאים דומים, וכן טלאים הודיים, סיניים, מונגוליים או טיבטיים), של עיזים וגדיים (להוציא עיזים וגדיים תימניים, מונגוליים וטיבטיים), של חזירים (לרבות פקארי), של יעלים, של איילות, של גמלים (כולל מסוג (DROMEDARIES , של איילים ביתיים, של איל הקורא, של צבאים, של יחמורים או של כלבים.


2.

(א) פרטים 41.04 עד 41.06 אינם כוללים שלחים וגלדים שעברו תהליך הפיך של בירסוק (לרבות קדם בירסוק) (פרטים 41.01 עד 41.03, הכל לפי הענין).

(ב) למטרת פרטים 41.04 עד 41.06, המונח "גלד" כולל שלחים וגלדים שעברו בירסוק חוזר, צביעה או הזנה לפני ייבוש.


3. בכל התוספת, הביטוי "עור מורכב" ( COMPOSITION LEATHER ), משמעו רק חמרים מהסוג שפרט 41.15 מתייחס אליהם.

Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
free online course
download mobile firmware
Premium WordPress Themes Download