כללים לפרק 40 – גומי ופריטים ממנו

1. להוציא מקרים שבהם ההקשר מחייב אחרת, הביטוי "גומי" בכל התוספת, משמעו המוצרים המפורטים להלן, אם הם מגופרים או מוקשים, או לא: גומי טבעי, בלטה, גוטפרשה, גואיול, צ'יקלה וגומי טבעי דומה, גומי סינתטי, פאקטיס המופק משמנים וחמרים אלה ממוחזרים (RECLAIMED) .


2. פרק זה אינו כולל:

(א) טובין שבחלק XI (טקסטילים ופריטי טקסטיל);

(ב) מנעלים או חלקיהם שבפרק 64;

(ג) כיסויי ראש או חלקיהם (לרבות כובעי רחצה) שבפרק 65;

(ד) מכשירים מיכניים או חשמליים או חלקיהם שבחלק XVI (לרבות טובין חשמליים מכל הסוגים), מגומי מוקשה;

(ה) פריטים שבפרקים 90, 92, 94, או 96; או

(ו) פריטים שבפרק 95 (חוץ מכפפות ספורט, כפפות אגודל וכפפות ללא אצבעות ( MITTENS AND MITTS ) ופריטים שבפרטים 40.11 עד 40.13).


3. בפרטים 40.01 עד 40.03 ו-40.05, הביטוי "צורות ראשוניות" מתייחס רק לצורות שלהלן:

(א) נוזלים ומשחות (לרבות לאטקס, אם קדם-מגופר או לא, ודיספרסיות ותמיסות אחרות);

(ב) בלוקים בעלי צורה בלתי סדירה, גושים, כריכות ( BALES ), אבקות, גרגירים, פירורים וצורות צובר דומות.


4. בכלל 1 לפרק זה ובפרט 40.02, הביטוי "גומי סינתטי" מתייחס ל:

(א) חמרים סינתטיים בלתי רוויים, הניתנים להפיכה בלתי חוזרת לחמרים שאינם תרמופלסטיים על ידי גיפור בגפרית, אשר בטמפרטורה שבין 18 מעלות צלזיוס ו-29 מעלות צלזיוס, אינם נקרעים אם מותחים אותם לאורך הגדול פי שלושה מאורכם המקורי, ויחזרו תוך 5 דקות, לאחר שנמתחו לפי שניים מאורכם המקורי, לאורך שאינו עולה על פעם וחצי מאורכם המקורי.לצרכי בדיקה זו, ניתן להוסיף חמרים הדרושים לקישור צולב, כגון מפעילי או מאיצי גיפור; מותרת גם נוכחותם של חמרים כמפורט בכלל 5 (ב) (2) ו-(3). אולם, נוכחותם של חמרים כלשהם שאינם דרושים לקישור הצולב, כגון: חמרי הרחבה ( EXTENDERS ), מרככים ומלאנים, אינה מותרת.

(ב) תיאופלסטים (TM); וכן

(ג) גומי טבעי ששונה ע"י הרכבה ( GRAFTING ) או ע"י עירבוב עם פלסטיק, גומי טבעי שעבר דפולימריזציה, תערובות של חמרים סינתטיים בלתי רוויים עם פולימרים גבוהים סינתטיים רוויים, בתנאי שכל המוצרים האמורים עונים לדרישות הנוגעות לגיפור, להתארכות ולחזרה למצב המקורי כמפורט ב-(א) לעיל.


5.

(א) פרטים 40.01 ו-40.02 אינם מתייחסים לגומי או לתערובות גומי בתרכובת, כלשהם, לפני קרישה או לאחריה, עם:

(1) גורמי-גיפור, מאיצי-גיפור, משהי-גיפור או מפעילי-גיפור (חוץ מאלה המוספים להכנת לאטקס גומי קדם-מגופר);

(2) צבענים או חומר צובע אחר, חוץ מאלה שנוספו למטרות זיהוי בלבד;

(3) מרככים או חמרי הרחבה (להוציא שמן מינרלי במקרה של גומי המורחב עם שמן), מלאנים, גורמי חיזוק, ממיסים אורגניים או כל חומר אחר, להוציא אלה המותרים לפי (ב);

(ב) נוכחות החמרים הבאים בגומי או בתערובות גומי, כלשהם, לא תשפיע על הסיווג בפרט 40.01 או 40.02, לפי המקרה, בתנאי שגומי או תערובות גומי כאלה שומרים על תכונתם העיקרית כחומר גלם:

(1) גורמים מתחלבים או מונעי דביקות (ANTI-TACK) ;

(2) כמויות קטנות של מוצרי התפרקות של מתחלבים;

(3) כמויות קטנות ביותר של חמרים אלה: גורמים רגישים לחום (בדרך כלל לקבלת לאטקס גומי רגיש לחום), גורמים פעילי-שטח קטיוניים (בדרך כלל לקבלת לאטקס גומי אלקטרו-חיובי), מונעי חימצון, מקרישים, גורמי פירור, גורמי עמידה בקפיאה, מאכלים, משמרים, מייצבים, גורמי בקרת צמיגות או תוספים דומים למטרות מיוחדות.


6. למטרות פרט 40.04, משמעות הביטוי "פסולת, גזירים וגרוטאות" משמעו פסולת, גזירים וגרוטאות של גומי, מייצור או מעיבוד גומי וטובין מגומי שבברור אינם ראויים לשימוש בתור שכאלה, בגלל חיתוך, בלאי או סיבות אחרות.


7. חוט שכולו מגומי מגופר בעל מידת חתך רוחב כלשהי העולה על 5 מ"מ, מסווג כסרט, כמוט או כצורות פרופיליות, שבפרט 40.08.


8. פרט 40.10 כולל רצועות ( BELTS ) או יריעות לרצועות ( BELTING ) מסוע או ממסרה מבדי טקסטיל ספוגים, מצופים, מכוסים או מרובדים בגומי או מיוצרים מחוטי טקסטיל או מפתילי ) CORDS ( טקסטיל ספוגים, מצופים, מכוסים בגומי או נתונים בשרוול גומי.


9. בפרטים 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 ו-40.08, הביטויים "לוחות", "יריעות" ו"סרטים", מתייחסים רק ללוחות, ליריעות ולסרטים ולבלוקים בעלי צורה גיאומטרית סדירה, בלתי חתוכים או חתוכים פשוט לצורה מלבנית (לרבות ריבוע), אם יש להם התכונה של פריטים או לא ואם מודפסים או מעובדים אחרת על פני שטחם, או לא, אך לא חתוכים אחרת לצורה או מעובדים מעבר לכך.
בפרט 40.08, הביטויים "מוטות" ו"צורות פרופיליות" מתייחסים רק למוצרים כאלה, אם חתוכים לאורכים או מעובדים על פני שטחם או לא, אך לא מעובדים אחרת.

Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download mobile firmware
Download Nulled WordPress Themes