כללים לפרק 39 – פלסטיק ופריטים ממנו

1. בכל התוספת, הביטוי "פלסטיק" משמעו חמרים שבגדר פרטים 39.01 עד 39.14, הניתנים או היו ניתנים, אם בזמן הפולימריזציה או בשלב כלשהו לאחר מכן, לעיצוב תחת השפעה חיצונית (בדרך כלל חום ולחץ, ולפי הצורך, בתוספת ממיס או מרכך), ע"י תיבנות, יציקה, שיחול, עירגול או תהליך אחר לצורות הנשמרות עם הסרת ההשפעה החיצונית. בכל התוספת כל ההתייחסות ל"פלסטיק" כוללת גם סיבים מגופרים. אולם, המונח אינו מתייחס לחמרים הנחשבים כחמרי טקסטיל שבחלק XI.

2. פרק זה אינו כולל:

(א) תכשירי סיכה שבפרט 27.10 או 34.03;

(ב) שעוות שבפרט 27.12 או 34.04;

(ג) תרכובות אורגניות נפרדות בעלות הגדרה כימית (פרק 29);

(ד) כבדן (HEPARIN) או מלחיו (פרט 30.01);

(ה) תמיסות (חוץ מקולודוניונים) העשויות מהמוצרים המפורטים בפרטים 39.13 – 39.01 בממיסים אורגניים נדיפים, כשמשקל הממיס עולה על %50 ממשקל התמיסה (פרט 32.08); רדידי הטבעה שבפרט 32.12;

(ו) גורמים או תכשירים אורגניים פעילי-שטח שבפרט 34.02;

(ז) צמג נוזלי או צמג אסטרי (פרט 38.06);

(ח) תוספים מוכנים לשמנים מינרליים (כולל בנזין) או לנוזלים אחרים המשמשים לאותם מטרות כמו שמנים מינרלים (פרט 38.11;

(ט) נוזלי בלמים מוכנים מבוססים על פוליגליקולים סיליקונים או פולימרים אחרים מפרק 39 (פרט 38.19)

(י) מגיבים לאבחון או למעבדה על תשתית מפלסטיק (פרט 38.22);

(יא) גומי סינתטי, כמוגדר למטרות פרק 40, או פריטים ממנו;

(יב) מוצרי אוכף או רתימה (פרט 42.01) או מזוודות גדולות (TRUNKS), מזוודות, ארנקים או מכלים אחרים שבפרט 42.02:

(יג) מקלעות, ומוצרי נצרים או פריטים אחרים שבפרק 46;

(יד) חיפויי (COVERINGS) קירות שבפרט 48.14;

(טו) טובין שבחלק XI (טקסטילים ופריטי טקסטיל);

(טז) פריטים שבחלק XII (לדוגמה, מנעלים, כיסויי ראש, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, שוטים, שוטי רכיבה או חלקיהם);

(יז) חיקויי תכשיטים שבפרט 71.17;

(יח) פריטים שבחלק XVI (מכונות ומכשירים מיכניים או חשמליים);

(יט) חלקים של מטוסים או של כלי רכב, שבחלק XVII;

(כ) פריטים שבפרק 90 (לדוגמה, אלמנטים אופטיים, מסגרות משקפיים, מכשירי שרטוט);

(כא) פריטים שבפרק 91 (לדוגמה, בתים לשעונים או לשעוני יד);

(כב) פריטים שבפרק 92 (לדוגמה, כלים מוסיקליים או חלקיהם);

(כג) פריטים שבפרק 94 (לדוגמה, רהיטים, מנורות ומתאמי תאורה, שלטים מוארים, בנינים טרומיים);

(כד) פריטים שבפרק 95 (לדוגמה, צעצועים, משחקים, צרכי ספורט); או

(כה) פריטים שבפרק 96 (לדוגמה, מברשות, כפתורים, רוכסנים, מסרקים, פיות או קנים של מקטרות עישון, פומיות לסיגריות או דומיהן, חלקי קנקנים מבודדים בריק או דומיהם, עטים, עפרונות מיכניים וחצובות חד-רגליות, דו רגליות, תלת-רגליות ופריטים דומים.

3. פרטים 39.01 עד 39.11 חלים רק על טובין מהסוג המיוצר בסינתזה כימית, מהסוגים שלהלן:

(א) פוליאולפינים סינתטיים נוזליים, אשר פחות מ-%60 מנפחם מזדקק ב- 300 מעלות צלזיוס, לאחר המרה ל- 1,013 מיליברים כאשר משתמשים בשיטת זיקוק בלחץ מופחת (פרטים 39.01 ו- 39.02);

(ב) שרפים, שאינם מפולמרים לרמה גבוהה, מסוג קומארון-אינדן (פרט 39.11);

(ג) פולימרים סינתטיים אחרים, בעלי ממוצע של לפחות 5 יחידות מונומר;

(ד) סיליקונים (פרט 39.10);

(ה) רסולים (פרט 39.09) וקדם-פולימרים אחרים.

4. הביטוי "קופולימרים" כולל את כל הפולימרים שבהם אף יחידת מונומר בודדת אינה תורמת %95 או יותר, לפי משקל, לתכולת הפולימר הכוללת.למטרות פרק זה, אלא אם ההקשר מחייב אחרת, קופולימרים (לרבות CO-POLYCONDENSATES, מוצרי BLOCK COPOLYMERS ,CO-POLYADDITIONS ו-GRAFT COPOLYMERS) ותערובות פולימרים מסווגים בפרט הכולל פולימרים של אותה יחידת קומונומר, שיש לה עדיפות, לפי משקל, על כל יחידת קומונומר בודדת אחת. לצרכי כלל זה, יחידות קומונומר המהוות מרכיב של פולימרים הכלולים באותו פרט יש לקחתן ביחד, אם אין יחידת קומונומר בודדת עדיפה, קופולימרים, או תערובות פולימר, לפי המקרה, מסווגים בפרט המופיע אחרון בסדר המספרי מבין אלה הבאים בחשבון באותה מידה.

5. פולימרים ששונו כימית, כלומר אלה שבהם שונו רק הנספחים לשרשרת הראשית של הפולימר ע"י ריאקציה כימית, מסווגים בפרט המתאים לפולימר שלא שונה. הנחיה זו אינה מתייחסת ל- GRAFT COPOLYMERS.

6. בפרטים 39.01 עד 39.14, הביטוי "צורות ראשוניות" מתייחס רק לצורות שלהלן:

(א) נוזלים ומשחות, כולל דיספרסיות (תחליבים ותרחיפים) ותמיסות;

(ב) בלוקים בעלי צורה בלתי סדירה, גושים, אבקות (לרבות אבקות תיבנות), גרגירים, פתיתים וצורות צובר דומות.

7. פרט 39.15 אינו מתייחס לפסולת, גזירים (PARINGS) וגרוטאות של חומר תרמופלסטי יחיד, שנהפכו לצורות ראשוניות (פרטים 39.01 עד 39.14).

8. למטרות פרט 39.17, הביטוי "צינורות וזרנוקים" משמעו מוצרים חלולים, אם מוצרי ביניים או מוגמרים, מסוג המשמש, בדרך כלל, להעברה, להולכה או לחלוקה של גזים או של נוזלים (לדוגמה, צינור השקייה בעל צלעות, צינורות מחוררים). ביטוי זה כולל גם עטיפות (CASINGS) לנקניקים וצנרת נשטחת (LAY-FLAT) אחרת. אולם, להוציא אלה האחרונים, מוצרים בעלי חתך פנימי שאינו עגול, אליפטי, מלבני (שבו האורך אינו עולה על 1.5 פעמים הרוחב) או מצולע סדיר, אינם נחשבים כצינורות וזרנוקים אלא כצורות פרופיליות.

9. למטרות פרט 39.18, הביטוי "כיסויי קירות או תקרות מפלסטיק" מתייחס למוצרים בגלילים, שרוחבם אינו פחות מ-45 ס"מ, המתאימים לקישוט של קירות או תקרות, עשויים מפלסטיק שגבו מוצמד באופן קבוע לתשתית מחומר כלשהו, חוץ מנייר, כששכבת הפלסטיק (בצד החזית) מגורענת, מובלטת, מגוונת, מודפסת בדוגמאות או מקושטת אחרת.

10. בפרטים 39.20 ו- 39.21, הביטוי "לוחות, יריעות, קרומים (FILM), רדידים ופסים" מתייחס רק ללוחות, יריעות, קרומים, רדידים ופסים (חוץ מאלה שבפרק 54) ולבלוקים בעלי צורות גיאומטריות סדירות, אם מודפסים או בעלי משטח מעובד אחרת, או לא, בלתי-גזורים או גזורים למלבנים (לרבות ריבועים), אך שלא עובדו מעבר לכך (אפילו כאשר הם חתוכים כך, הם הופכים לפריטים מוכנים לשימוש).

11. פרט 39.25 מתייחס רק לפריטים הבאים, שאינם מוצרים הכלולים בכל פרט קודם בפרק משנה II:

(א) מכלי אגירה, מכלים (TANKS) (לרבות בורות רקב), חביות (VATS) ומכלים דומים, שקיבולם עולה על 300 ליטר;

(ב) אלמנטים מבניים המשמשים, לדוגמה, ברצפות, קירות או מחיצות, תקרות או גגות;

(ג) תעלות ביוב ומתאמיהן;

(ד) דלתות, חלונות, מסגרותיהם ומפתנים לדלתות;

(ה) מעקי-מרפסות, מעקות, גדרות, שערים ומחסומים דומים;

(ו) תריסים, תריסים אטומים (BLINDS) (לרבות תריסים ונציאניים) ופריטים דומים, חלקיהם ומקבעיהם;

(ז) מדפים גדולים להרכבות ולהתקנות קבועות, לדוגמה בחנויות, בבתי מלאכה, במחסנים;

(ח) אמצעים ארכיטקטוניים לקישוט, כגון תעלות, אימרות (FLUTINGS), כיפות (CUPOLAS), שובכים (DOVECOTES); וכן

(ט) מיקבעים ואבזרי הרכבה המיועדים להתקנה קבועה בתוך או על דלתות, חלונות, מדרגות, קירות או חלקי בנין אחרים, כגון: ידיות כדוריות, ידיות, ווים, חיזוקים (BRACKETS), מתלי מגבות, כיסויים למתגים וכיסויי מגן אחרים.

כללים לפרטי משנה:

1. בכל אחד מפרטי פרק זה, פולימרים (לרבות קופולימרים) ופולימרים ששונו כימית, יש לסווגם לפי ההנחיות הבאות:

(א) כאשר קיים פרט משנה ששמו "אחרים" באותה סדרה:

(1) הציון בפרט משנה של פולימר על יד הקידומת פולי (כגון: פוליאתילן ופוליאמיד -6,6) משמעותה שיחידת המונומר המרכיבה או יחידות המונומר המרכיבות של הפולימר שצויין, כאשר נלקחים יחד חייבים לתרום %95 משקלי או יותר מתכולת הפולימר הכוללת.

(2) הקופולימרים שצויינו בפרטי משנה 39.01.3000, 39.01.4000, 39.03.2000, 39.03.3000 ו-39.04.3000, יש לסווגם בפרטי משנה אלה בתנאי שיחידות הקומונומר של הקופולימרים שצויינו תורמות %95 משקלי או יותר מכלל תכולת הפולימר.

(3) פולימרים ששונו כימית יש לסווגם בפרט משנה ששמו "אחרים" בתנאי שהפולימרים ששונו כימית, אינם מכוסים בצורה מפורטת יותר בפרט משנה אחר.

(4) פולימרים שאינם עונים ל (1)(2) או (3), לעיל, יש לסווגם בפרט משנה, אשר בפרטי המשנה הנותרים בסדרה, המכסים המתייחסים לפולימרים של יחידת מונומר העדיפה על פי המשקל, על פני כל יחידת קומונומר אחרת. למטרה זו, יחידות מונומר המרכיבות פולימרים הכלולים באותו פרט משנה יילקחו ביחד. רק יחידות קומונומר המרכיבות קופולימרים בסדרות של פרטי המשנה הבאות בחשבון, יש להשוות ביניהן.

(ב) כאשר לא קיים פרט משנה ששמו "אחרים" באותן סדרות:

(1) פולימרים יסווגו בפרט המשנה המתייחס לפולימרים של אותה יחידת מונומר העדיפה, לפי המשקל, על פני כל יחידת קומונומר בודדת אחרת. למטרה זו, יחידות מונומר המרכיבות פולימרים הכלולים באותו פרט משנה, יש לקחתן יחד. רק יחידות, קומונומר המרכיבות פולימרים באותן סדרות הבאות בחשבון, יש להשוות ביניהן.

(2) פולימרים ששונו כימית, יסווגו בפרט משנה המתאים לפולימרים שלא שונו. תערובות פולימרים, יש לסווג באותו פרט משנה כמו פולימרים של אותן יחידות מונומר באותו יחס.

2. לצורכי פרט משנה 39.20.4300, המונח "מרככים", ("PLASTICISERS") כולל מרככים מישניים (SECONDARY PLASTICISERS).

כללים נוספים (ישראליים):

1. בחלק זה המונח "תאי (CELLULAR)", משמעו תפוח, מוקצף או ספוגי.

2. בחלק זה, המונח "חמרי אשפרה מוכנים" משמעו: אמולסיות, דיספרסיות ותמיסות מן הסוג המשמש כזיגוגים מוכנים או כחמרי אשפרה מוכנים בתעשיות הטקסטיל, הנייר, העור או בתעשיות דומות.

3. בפרק זה המונח "חד פעמי" לעניין כלים או קשיות שתיה משמעו:

(א) כלים שעוביים המרבי, הנמדד בחלק הדק ביותר, לא יעלה על המפורט להלן:

(1) כוס, צלחת, צלחת הגשה וקערה – 2 מ"מ;

(2) מזלג, סכין, כף וכפית – 1.2 מ"מ;

(ב) קשית שעובייה המרבי, הנמדד בחלק הדק ביותר, לא יעלה על 1 מ"מ;

(ג) טובין המנויים בסעיפים א' ו-ב' לכלל זה העשויים מפלסטיק תאי, בכל עובי.

כלל זה לא יחול לעניין כלים או קשיות שתייה המפורטים בסעיפים קטנים (א) ו–(ב) שלגביהם אישר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה כי הם מיועדים לשימוש רב–פעמי;
אישור כאמור יינתן לכלים המיועדים לשימוש רב–פעמי שעוביים המרבי הנמדד בחלק הדק ביותר עולה על המפורט להלן:

(1) כוס, צלחת, צלחת הגשה וקערה- 1 מ"מ;

(2) מזלג, סכין, כף וכפית- 0.6 מ"מ;

(3) קשית – 0.5 מ"מ.

 

 

Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
lynda course free download
download samsung firmware
Download Nulled WordPress Themes