כללים לפרק 37 – טובין פוטוגרפיים או סינמטוגרפיים

1. פרק זה אינו כולל פסולת או גרוטאות.

2. בפרק זה, המילה "פוטוגרפי" מתייחסת לתהליך שעל פיו נוצרות בבואות נראות לעין, ישירות או בעקיפין, ע"י פעולת אור או צורות אחרות של קרינה על משטחים רגישים לאור, כולל משטחים רגישים לחום.

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
online free course
download huawei firmware
Premium WordPress Themes Download