כללים לפרק 35 – חמרים אלבומיניים; עמילנים שלאחר שינוי; דבקים (GLUES); אנזימים

1. פרק זה אינו כולל:

(א) שמרים (פרט 21.02);

(ב) מקטעי (FRACTIONS) דם (חוץ מאלבומין דם שלא עובד לריפוי או למניעת מחלות), תרופות או מוצרים אחרים שבפרק 30;

(ג) תכשירים אנזימטיים לעיבוד קדם-בורסקאי (פרט 32.02);

(ד) תכשירים אנזימטיים להשרייה או להדחה או מוצרים אחרים שבפרק 34;

(ה) פרוטאינים מוקשים (פרט 39.13); או

(ו) מוצרי מיקפא לתעשיית הדפוס (פרק 49).

2. למטרות פרט 35.05, המונח "דקסטרינים" משמעו מוצרי הגרעה מעמילן (STARCH DEGRADATION PRODUCTS) שתכולת הסוכר המחזר (REDUCING SUGAR) בהם, המחושב כדקסטרוזה בחומר היבש, אינה עולה על 10%.
מוצרים כאלה, שתכולת הסוכר המחזר בהם עולה על 10% מסווגים בפרט 17.02.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
udemy free download
download lenevo firmware
Download WordPress Themes