כללים לפרק 34 – סבון, גורמים אורגניים פעילי-שטח, תכשירי הדחה, תכשירי סיכה, שעוות מלאכותיות, שעוות מעובדות, תכשירי הברקה או מירוק, נרות ופרטים דומים, עיסות כיור, "שעוות דנטליות" ותכשירים דנטליים בעלי בסיס פלסטר

1. פרק זה אינו כולל:

(א) תערובות או תכשירים ראויים למאכל, משומנים או משמנים של צמחים, בעלי חיים או מיקרוביאליים, מהסוג המשמש כתכשירים להתרת תבנות (פרט 15.17);

(ב) תרכובות בעלי הגדרה כימית; או

(ג) שמפו, מנקי שיניים ( DENTIFRICES ), משחות וקצף גילוח או תכשירי אמבט, המכילים סבון או גורמים פעילי-שטח אורגניים אחרים (פרטים 33.05, 33.06 או 33.07).

2. למטרות פרט 34.01, הביטוי "סבון" מתייחס רק לסבון הנמס במים. סבון ומוצרים אחרים שבפרט 34.01 יכולים להכיל חמרים נוספים (כגון חמרי חיטוי, אבקות שחיקה, מלאנים או תרופות). מוצרים המכילים אבקות שחיקה נשארים מסווגים בפרט 34.01 רק אם הם בצורת חתיכות (BARS, CAKES) או בצורות מתובנתות.בצורות אחרות הם מסווגים בפרט 34.05 כ"אבקות מירוק ותכשירים דומים".

3. למטרות פרט 34.02, "גורמים פעילי-שטח אורגניים" הם מוצרים שכאשר הם מעורבבים במים בריכוז של 0.5% ב-20 מעלות צלזיוס ומושארים שעה אחת באותה טמפרטורה:

(א) יוצרים נוזל שקוף או שקוף למחצה או תחליב יציב ללא הפרדה של חומר בלתי נמס; וכן

(ב) מקטינים את מתח הפנים של המים ל- 2-10 x 4.5 ניוטון למטר (45 דין לס"מ) או פחות מזה.

4. בפרט 34.03 הביטוי "שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים" מתייחס למוצרים המוגדרים בכלל 2 לפרק 27.

5. בפרט 34.04, כפוף לחריגים המפורטים להלן, הביטוי "שעוות מלאכותיות ושעוות מעובדות" מתייחס רק לאלה:

(א) מוצרים אורגניים המיוצרים בשיטה כימית, בעלי תכונה דונגית, אם נמסים במים או לא;

(ב) מוצרים המתקבלים על ידי עירוב שעוות שונות;

(ג) מוצרים בעלי תכונה דונגית, על בסיס שעווה אחת או יותר ומכילים שומנים, שרפים, חמרים מינרליים או חמרים אחרים.

הפרט אינו מתייחס לאלה:

(א) מוצרים שבפרטים 15.16, 34.02, או 38.23 אפילו אם הם בעלי תכונה דונגית;

(ב) שעוות בלתי מעורבבות מבעלי חיים, או שעוות בלתי מעורבבות מצמחים, אם מטוהרות או צבועות או לא, שבפרט 15.21;

(ג) שעוות מינרליות או מוצרים דומים שבפרט 27.12, אם מעורבבות ביניהן או צבועות בלבד, או לא; או

(ד) שעוות מעורבבות בתווך נוזלי, או מפוזרות או מומסות בתווך נוזלי (פרטים 34.05, 38.09 וכו').

כללים נוספים (ישראליים)

  1. לענין תחליף דלק המשמש במפעל פטור במסגרת הפרטים המותנים בפרק זה, המנהל רשאי לאשר למפעל פטור לעניין תחליף דלק לעשות בתחליף הדלק שימושים נלווים לתהליך הייצור, שאינם הפקת אנרגיה, בכמות שלא תעלה על 10% מסך כמות הדלק שאושר למפעל לצורך הפטור באותה שנת המס ובתנאים שיקבע המנהל.

  2. בפרק זה, "תכשיר מתוסף"- שמן סיכה שסיווגו בפרט 27.10.197900 שמתקיימים בו כל אלה:

(א)        נקודת הבזקתו אינה נמוכה מ- 180 מעלות צלזיוס בכלי סגור לפי שיטת בדיקה ASTM D 93 (שוות ערך לשיטת ISO 2719 );

(ב)        צמיגותו ב-40 מעלות צלזיוס תהיה גבוהה מ-25 סנטיסטוק לפי שיטת בדיקה ASTM D 445;

(ג)        ריכוז של מתכת אחת או מספר המתכות בו גבוה מ- 500 PPM ; לעניין זה, "מתכת"- מוליבדן, מנגן, סידן, אבץ או מגנזיום;

(ד)        ערכו של מספר בסיס כולל ( TBN ) יהיה גבוה מ-3 מ"ג KOH לגרם שמן;

(ה)       הוא נתון בכלי קיבול המכיל 20 ליטר או פחות;

 

Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
udemy free download
download lenevo firmware
Download Premium WordPress Themes Free