כללים לפרק 28 – כימיקלים אנאורגניים; תרכובות אורגניות ואנאורגניות של מתכות יקרות, של מתכות, של אדמות נדירות, של יסודות רדיו-אקטיביים או של איזוטופים

1. להוציא מקרים שבהם ההקשר מחייב אחרת, פרטי פרק זה מתייחסים רק ל:

(א) יסודות כימיים נפרדים ותרכובות נפרדות בעלות הגדרה כימית, אם מכילים אי-טוהר ( IMPURITY ) או לא;

(ב) המוצרים הנזכרים ב-(א), לעיל, מומסים במים;

(ג) המוצרים המפורטים ב-(א), לעיל, מומסים בממיסים אחרים, בתנאי שהתמיסה מהווה שיטה רגילה והכרחית להחזקת מוצרים אלה, שאומצה רק מטעמי בטיחות או לצרכי הובלה בלבד, ושהממיס אינו הופך את המוצר למתאים במיוחד לשימוש מסויים מאשר לשימוש כללי;

(ד) המוצרים הנזכרים ב-(א), (ב) או (ג), לעיל, שהוסף להם מייצב (לרבות גורם המונע התגבשות) ההכרחי לשימורם או להובלתם;

(ה) המוצרים הנזכרים ב-(א), (ב), (ג) או (ד) לעיל, שהוסף להם גורם מונע איבוק או חומר צובע, כדי להקל על זיהויים או מטעמי בטיחות, בתנאי שהתוספות אינן הופכות את המוצר למתאים במיוחד לשימוש מסויים מאשר לשימוש כללי.

2. בנוסף לדיתיאוניטים וסולפוקסילטים, המיוצבים עם חמרים אורגניים (פרט 28.31), קרבונטים פרוקסוקרבונטים של בסיסים אנאורגניים (פרט 28.36), ציאנידים, תחמוצות ציאנידיות ותצמידים ציאנידיים של בסיסים אנאורגניים (פרט 28.37), פולמינטים, ציאנטים ותיוציאנטים, של בסיסים אנאורגניים (פרט 28.42), מוצרים אורגניים הכלולים בפרטים 28.43 עד 28.46 ו-28.52 וקרבידים (פרט 28.49) – יסווגו בפרק זה רק תרכובות פחמן אלה:

(א) תחמוצות פחמן, מימן ציאני וכן חומצה פולמינית, איזוציאנית, תיוציאנית וחומצות ציאנוגניות אחרות, פשוטות או תצמידיות (פרט 28.11);

(ב) תחמוצות הלידיות של פחמן;

(ג) פחמן דו-גפרי (פרט 28.13);

(ד) תיאוקרבונטים, סלנוקרבונטים, טלורוקרבונטים, סלנוציאנטים, טלורוציאנטים, טטרהתיאוציאנטודיאמינוכרומטים (REINECKATES) ותצמידים ציאנטיים אחרים, של בסיסים אנאורגניים (פרט 28.42);

(ה) מימן על-חמצני שהתמצק עם שינן (פרט 28.47), פחמן חמצני סולפידי, הלידים של תיאוקרבוניל ציאנוגן, הלידים של ציאנוגן וציאנמיד ותולדות המתכת שלו (פרט 28.51), חוץ מציאנמיד הסידן, אם טהור או לא (פרק 31).

3. כפוף להנחיות כלל 1 לחלק VI, פרק זה אינו כולל:

(א) נתרן כלורי או מגנסיום חמצני,אם טהורים או לא, ומוצרים אחרים שבחלק V

(ב) תרכובות אורגנו-אנאורגניות, חוץ מאלה הנזכרות בכלל 2 לעיל;

(ג) מוצרים הנזכרים בכלל 2, 3, 4, או 5 לפרק 31;

(ד) מוצרים אנאורגניים מהסוג המשמש כלומינופורים שבפרט 32.06; "גולמי זכוכית (GLASS FRIT) וזכוכית אחרת בצורת אבקה, גרגרים או פתיתים שבפרט 32.07.

(ה) גרפיט מלאכותי (פרט 38.01); מוצרים הנתונים כמילויים למטפים לכיבוי אש או הנתונים כרימונים לכיבוי אש, שבפרט 38.13; מסירי דיו הנתונים באריזות למכירה קמעונית, שבפרט 38.24; גבישים מטופחים (חוץ מאלמנטים אופטיים), שמשקל כל אחד מהם אינו פחות מ-2.5 גרם, של ההלידים של המתכות האלקליות או של המתכות העפרתיות אלקליות, שבפרט 38.24;

(ו) אבנים יקרות או יקרות למחצה (טבעיות, סינתטיות או משוחזרות) או אבק או אבקה של אבנים כאלו (פרטים 71.02 עד 71.05), או מתכות יקרות או סגסגות של מתכות
יקרות שבפרק 71;

(ז) המתכות, אם טהורות או לא, סגסוגות מתכת, או צרמטים לרבות קרבידים של מתכת מדובקקת (קרבידים של מתכות המדובקקת עם מתכת) שבחלק XV ; או

(ח) אלמנטים אופטיים, כגון של ההלידים של המתכות האלקליות או של המתכות העפרתיות האלקליות (פרט 90.01).

4. חומצות תצמידיות בעלות הגדרה כימית, הכוללות חומצת אל-מתכת שבתת-פרק II , וחומצת מתכת שבתת-פרק IV , מסווגות בפרט 28.11.

5. פרטים 28.26 עד 28.42 מתייחסים רק למלחי מתכת או למלחי אמוניום או למלחים על-חמצניים. חוץ מכאשר ההקשר מחייב אחרת, מלחים כפולים או תצמידיים מסווגים בפרט 28.42.

6. פרט 28.44 מתייחס רק לאלה:

(א) טכנטיום (מספר אטומי 43), פרומתיום (מספר אטומי 61), פולוניום (מספר אטומי 84) וכל היסודות בעלי מספר אטומי גבוה מ-84;

(ב) איזוטופים רדיו-אקטיביים טבעיים או מלאכותיים (לרבות אלה של מתכות יקרות או של מתכות פשוטות שבחלקים XIV ו- XV ), אם מעורבבים יחד או לא;

(ג) תרכובות, אנאורגניות או אורגניות, של יסודות או של איזוטופים אלה, אם בעלות הגדרה כימית או לא, אם מעורבבות יחד או לא;

(ד) סגסוגות, דיספרסיות (לרבות צרמטים), מוצרים ותערובות קרמיים המכילים יסודות או איזוטופים אלה או תרכובותיהם האנאורגניות או האורגניות, בעלי רדיו-אקטיביות סגולית העולה על 74 בקרל לגרם (0.002 מיקרוקירי לגרם);

(ה) אלמנטים (תרמילים) של דלק לכורים גרעיניים מנוצלים (מוקרנים);

(ו) שיירים רדיו-אקטיביים, אם ניתנים לשימוש או לא.
המונח "איזוטופים", למטרות כלל זה ולנוסח של פרטי 28.44 ו-28.45, מתייחס ל:-
נוקלידים בודדים, אולם, למעט אלה הקיימים בטבע במצב חד-איזוטופי;
תערובות של איזוטופים של אותו יסוד בלבד, המועשר באחד או בכמה איזוטופים אלה, כלומר יסודות שבהם ההרכב האיזוטופי הטבעי שונה באופן מלאכותי.

7. פרט 28.53 כולל נחושת זרחנית, המכילה יותר מ-15%, לפי משקל, זרחן.

8. יסודות כימיים (כגון צורן וסלניום) עם הוספה מזערית אחרת (DOPED) , לשימוש באלקטרוניקה, מסווגים בפרק זה, בתנאי שהם בצורות בלתי מעובדות כפי שנמשכו (AS DRAWN) או בצורת גלילים או מוטות. כאשר חתוכים לדיסקות, רידודים ( WAFERS ) או צורות דומות, סיווגם בפרט 38.18


כללים לפרטי משנה

1. למטרת פרט משנה 28.52.1000, הביטוי "הגדרה כימית" משמעו כל תרכובות הגפרית האורגניות או האנאורגניות העומדות בדרישות סעיפים (א) עד (ה) של כלל 1 לפרק 28 או, סעיפים (א) עד (ח) של כלל 1 לפרק 29.

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy paid course
download lenevo firmware
Download WordPress Themes