כללים לפרק 26 – עפרות, סיגים ואפר

1. פרק זה אינו כולל:

(א) סיגים או פסולת תעשייתית דומה שהוכנו כמאקאדאם (פרט 25.17);

(ב) פחמת מגנזיום טבעית (מגנסיט), אם שרופה או לא (פרט 25.19);

(ג) בוצות ( SLUDGES ) ממיכלי איחסון של שמני נפט, המורכבים בעיקר משמנים אלה (פרט 27.10)

(ד) סיגים בסיסיים שבגדר פרק 31;

(ה) צמר סיגים, צמר סלעים או סוגי צמר מינרליים דומים (פרט 68.06);

(ו) פסולת או גרוטאות של מתכת יקרה או של מתכת מוצמדת במתכת יקרה, פסולת או גרוטאות אחרות המכילות מתכת יקרה או תרכובות של מתכת יקרה, מהסוג המשמש בעיקר לניצול חוזר של המתכת היקרה (פרט 71.12); או

(ז) מוצרי ביניים המכונים " MATTES " של נחושת, ניקל או קובלט שהופקו בתהליך היתוך כלשהו (חלק XV)

2. למטרות פרטים 26.01 עד 26.17, המונח "עפרות" ( ORES ) משמעו מינרלים של סוגים מינרלוגיים המשמשים בפועל בתעשיה המטלורגית להפקת כספית, של מתכות שבפרט 28.44 או של מתכות שבחלק XIV או XV , גם אם הם מיועדים למטרות לא מטלורגיות. ברם, פרטים 26.01 עד 26.17 אינם כוללים מינרלים, שעברו תהליכים שאינם אופייניים לתעשיה המטלורגית.

3. פרט 26.20 מתייחס רק ל:

(א) סיגים, אפר ושאריות מן הסוג המשמש בתעשיה, להפקת מתכות או כבסיס לייצור תרכובות כימיות של מתכות, למעט אפר ושאריות משריפת פסולת מוניציפלית ( MUNICIPAL WASTE ) (פרט 26.21); ו-

(ב) סיגים, אפר ושאריות המכילים ארסן, אם מכילים מתכות או לא, מן הסוג המשמש להפקת ארסן או מתכות או לייצור תרכובותיהם הכימיות


כללים לפרטי משנה

1. למטרות פרט משנה 26.20.2100 "בוצות גזולין (בנזין) המכילות עופרת ובוצות המורכבות נגד נקישות יתרות ( ANTI-KNOCK ) המכילות עופרת" פירושם בוצות שהתקבלו ממיכלי איחסון של בנזין שמכיל עופרת ושל תרכובות נגד נקישות יתרות שמכילות עופרת (לדוגמא TETRAETHYL-LEAD ) ומורכבות בעיקר מעופרת, תרכובות עופרת ותחמוצת ברזל.

2. סיגים, אפר ושאריות שמכילים ארסן, כספית, תליום או תערובות שלהם, מן הסוג המשמש להפקה ( EXTRACTION ), של ארסן או מתכות אלה או ליצור תרכובות כימיות שלהם, יש לסווג בפרט משנה 26.20.6000.

Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
udemy course download free
download huawei firmware
Download WordPress Themes Free