כללים לפרק 20 – תכשירים מירקות, מפירות, מאגוזים או מחלקים אחרים של צמחים

1. פרק זה אינו כולל:

(א) ירקות, פירות או אגוזים, מעובדים או משומרים בתהליכים שפורטו בפרק 7, 8 או 11;

(ב) שומנים ושמנים צמחיים (פרק 15);

(ג) תכשירי מזון המכילים יותר מ-20%, לפי משקל, נקניק, בשר, שיירי בשר, דם, חרקים, דגים או סרטנים, רכיכות או חסרי חוליות אחרים החיים במים,
או כל צירוף שלהם (פרק 16);

(ד) מיני מאפה ומוצרים אחרים של פרט 19.05; או

(ה) תכשירי מזון מורכבים שעברו הומוגניזציה שבפרט 21.04.

2. פרטים 20.07 ו-20.08 אינם מתייחסים לקרישי פירות, לממרחי פירות, לשקדים מצופים בסוכר או לדומיהם בצורת ממתקי סוכר (פרט 17.04) או לממתקי שוקולד (פרט 18.06).

3. פרטים 20.01, 20.04 ו-20.05 כוללים, לפי המקרה, רק את המוצרים שבפרק 7 או שבפרט 11.05 או 11.06 (חוץ מקמח, מקיבר ומאבקה של המוצרים שבפרק 8), שעובדו או שומרו בתהליכים שונים מאלה הנזכרים בכלל 1 (א).

4. מיץ עגבניות, שמשקל תכולתו היבשה הוא 7% או יותר, יסווג בפרט 20.02.

5. למטרות פרט 20.07 המונח "התקבל על ידי בישול", משמעו – התקבל על ידי טיפול בחום בלחץ אטמוספרי או בלחץ מופחת, במטרה להגדיל את צמיגות המוצר באמצעות הפחתה של תכולת המים או על ידי אמצעים אחרים.

6. למטרות פרט 20.09, המונח "מיצים, בלתי-מותססים ושאינם מכילים תוסף כוהל" משמעו מיצים שחוזק הכוהל שלהם, לפי נפח (ראה כלל 2, לפרק 22), אינו עולה על 0.5%.

כללים לפרטי משנה

1. למטרות פרט משנה 20.05.1000, המונח "ירקות שעברו הומוגניזציה" משמעו תכשירים מירקות, שעברו תהליך הומוגניזציה עד דק, הנתונים באריזה, ומוצגים למכירה קמעונית כמזון מתאים לתינוקות או לפעוטות או למטרות דיאטטיות, במכלים שמשקל תכולתם הנקי אינו עולה על 250 גרם. למטרות הגדרה זו, אין לקחת בחשבון כמויות קטנות של מרכיבים, אם הוספו לתכשירים למתן טעם, לשימור או למטרות אחרות. תכשירים אלה יכולים להכיל כמות קטנה של חתיכות ירקות הנראות לעין. לפרט משנה 20.05.1000 עדיפות על כל פרטי המשנה האחרים של פרט 20.05.

2. למטרות פרט משנה 20.07.1000, המונח "תכשירים שעברו הומוגניציה" משמעו תכשירים מפירות, שעברו תהליך הומוגניזציה עד דק, הנתונים באריזה למכירה קמעונית כמזון מתאים לתינוקות או לפעוטות או למטרות דיאטטיות, במכלים שמשקל תכולתם הנקי אינו עולה על 250 גרם. למטרות הגדרה זו אין לקחת בחשבון כמויות קטנות של חמרים, אם הוספו לתכשירים למתן טעם, לשימור או למטרות אחרות. תכשירים אלה יכולים להכיל כמות קטנה של חתיכות פרי הנראות לעין. לפרט משנה 20.07.1000 עדיפות על כל פרטי המשנה האחרים של פרט 20.07.

3. בפרטי משנה 20.09.1200, 20.09.2100, 20.09.3100, 20.09.4100, 20.09.6100 ו-20.09.7100, המונח "מספר בריקס" משמעו קריאה ישירה של יחידות בריקס המתקבלות מהידרומטר בריקס או ממדד שבירת האור המפורש בתכולת הסוכר באחוזים המתקבלת ממד-תשבורת, בטמפרטורה של 20 מעלות או מתוקנת ל-20 מעלות היה והקריאה נעשתה בטמפרטורה אחרת.

כללים נוספים (ישראליים)

1. לצרכי פרטים 20.04.1020, 20.04.9020, 20.05.2020, 20.05.4020, 20.05.5920 ו-20.05.9020, הביטוי "תכשיר שעבר הומוגניזציה" משמעו תכשיר מירקות שעבר הומוגניזציה עד דק, הנתון באריזה, ומוצג למכירה קמעונית כמזון לתינוקות או למטרות דיאטטיות; למטרות הגדרה זו, אין לקחת בחשבון כמויות קטנות של מרכיבים, אם הוספו לתכשיר למתן טעם, לשימור או למטרות אחרות; התכשיר יכול להכיל כמות קטנה של ירקות הנראית לעין. בפרט 20.04 – יסווג התכשיר במכלים בכל משקל שהוא ובפרט 20.05 – יסווג התכשיר במכלים שמשקל תכולתם הנקי עולה על 250 גרם.

2. הפירות לצורך פרט 20.08.9710 הם: גויאבה, מנגו, מנגוסטין ( MANGOSTEEN ), פפיה, תמר הודי, תפוח קשיו ( CASHEW APPLE ), ליצ'י, ג'קפרוט ( JACKFRUIT ), שזיפי הסאפודילה SAPODILLA) PLUMS ), קרמבולה, פיטאיה ( PITAHAYA ).

Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
free download udemy course
download lava firmware
Download Premium WordPress Themes Free