כללים לפרק 16 – תכשירים מבשר, מדגים, סרטנים, רכיכות או חסרי חוליות אחרים החיים במים, או מחרקים

1.        פרק זה אינו כולל בשר, שיירי בשר, דגים, סרטנים, רכיכות או חסרי חוליות אחרים החיים במים, לרבות חרקים, שהוכנו או שומרו בתהליכים המפורטים בפרק 2 או 3, בכלל 6 לפרק 4 או בפרט 05.04.

2.        תכשירי מזון נכללים בפרק זה, בתנאי שהם מכילים יותר מ-20% לפי משקל נקניק, בשר, שיירי בשר, דם, חרקים, דגים או סרטנים, רכיכות או חסרי חוליות אחרים החיים במים, או כל צירוף שלהם. תכשיר המכיל שניים או יותר מהמוצרים הנ"ל, מסווג בפרט שבפרק 16, המתאים לרכיב או לרכיבים בעלי המשקל הגבוה ביותר. תנאים אלה אינם מתייחסים למוצרים ממולאים שבפרט 19.02 או למוצרים שבפרט 21.03 או 21.04.


כללים לפרטי משנה

1.         לצרכי פרט משנה 16.02.1000 00 , הביטוי "תכשירים שעברו הומוגניזציה" משמעו תכשירים של בשר, של שיירי בשר, דם או חרקים, שעברו תהליך הומוגניזציה עד דק, הנתונים באריזה למכירה קמעונית כמזון מתאים לתינוקות או לפעוטות או למטרות דיאטטיות, במכלים שמשקל תכולתם הנקי אינו עולה על 250 גרם. למטרות הגדרה זו אין חשיבות לכמויות קטנות של מרכיבים, אם הוספו לתכשירים למתן טעם, לשימור או למטרות אחרות. תכשירים אלה יכולים להכיל כמות קטנה של חתיכות בשר, שיירי בשר או חרקים הנראים לעין. לפרט משנה זה עדיפות על כל פרטי המשנה שבפרט 16.02.

2.         דגים, סרטנים, רכיכות וחסרי חוליות אחרים החיים במים המפורטים בפרטי המשנה של פרט 16.04 או 16.05 בשמותיהם הנפוצים בלבד, הם מאותם סוגים הנזכרים בפרק 3 באותו שם.


כללים נוספים (ישראליים)

1.         למטרות פרטים 16.02.201000, 16.02.311000, 16.02.391000, 16.02.491000, 16.02.501000 ו-16.02.901000, הביטוי "תכשיר שעבר הומוגניזציה" משמעו תכשיר של בשר, של שיירי בשר או דם, שעבר תהליך הומוגניזציה עד דק, הנתון באריזה למכירה קמעונית כמזון לתינוקות או למטרות דיאטטיות, במכלים שמשקל תכולתם הנקי עולה על 250 גרם; למטרות הגדרה זו אין חשיבות לכמויות קטנות של מרכיבים, אם הוספו לתכשיר למתן טעם, לשימור או למטרות אחרות; התכשיר יכול להכיל כמות קטנה של חתיכות בשר או שיירי בשר הנראות לעין.

Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
free download udemy paid course
download coolpad firmware
Premium WordPress Themes Download