כללים לפרק 15 – שומנים ושמנים מבעלי חיים, צמחיים או מיקרוביאליים ומוצרים מפירוקם; שומנים ראויים למאכל מעובדים; שעוות מבעלי חיים או מצמחים

1. פרק זה אינו כולל:

(א) שומן חזיר או שומן עופות של פרט 02.09;

(ב) חמאה, שומן או שמן, מקקאו (פרט 18.04);

(ג) תכשירים הראויים למאכל, המכילים לפי משקל, יותר מ-15% של המוצרים שבפרט 04.05 (בדרך כלל, פרק 21);

(ד) גלידי שומן (פרט 23.01) או שאריות שבפרטים 23.04 עד 23.06;

(ה) חומצות שומניות, שעוות מעובדות, תרופות, צבעים, ורנישים, סבון, תכשירים של פרפומריה, של קוסמטיקה או טואלט, שמנים מסולפנים או טובין אחרים שבחלק VI ; או

(ו) פאקטיס (FACTICE) שהופק משמנים (פרט 40.02).

2. פרט 15.09 אינו מתייחס לשמנים שהופקו מזיתים על ידי מיצוי בממיס (פרט 15.10).

3. פרט 15.18 אינו כולל שומנים או שמנים או פיצוליהם, שפוגלו בלבד, שיסווגו בפרט הנוגע לשומנים ולשמנים ופיצוליהם, שלא פוגלו.

4. פסולת שמנים מסובנים בחלקם (SOAPSTOCKS), שאריות שמנים (OIL FOOTS AND DREGS) , כופר סטיארין, כופר גליצרול, ושאריות שומן צמר מסווגים בפרט 15.22.

כללים לפרטי משנה

1. למטרות פרט משנה 15.09.300000, לשמן זית כתית יש חומציות חופשית המתבטאת כחומצה אולאית שאינה עולה על 2.0 גרם/ 100 גרם וניתן להבדיל אותה מקטגוריות אחרות של שמן זית כתית על פי המאפיינים המצויינים ב Codex Alimentarius Standard 33-1981.

2. בפרטים 15.141100 ו-15.141900 המונח "שמן לפתית דל חומצה ארוסית "( ERUCIC ACID )" משמעותו, שמן בלתי נדיף בעלת תכולה של חומצה ארוסית 2% לפי פחות מ-2% משקל.

כללים נוספים (ישראליים)

1. בתערובות משמנים צמחיים, לצורך סיווג בפרט מכס 15.17.902400, יתקיימו כל אלה: כמות חומצת השומן הלינולאית ( 18:2 LINOLEIC ) תהיה גבוהה מ-12% אך נמוכה מ-20%, כמות חומצת השומן הלינולאנית ( 18:3 LINOLENIC ) תהיה גבוהה מ-1.3% אך נמוכה מ-2.3% וערך היוד לא יעלה על 75.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
online free course
download samsung firmware
Download Premium WordPress Themes Free