כללים לפרק 12 – זרעי שמנים ופירות מפיקי שמן; גרעינים, זרעים ופירות שונים; צמחים תעשייתיים או רפואיים; קש ומספוא

1. פרט 12.07 מתייחס, בין היתר, לאגוזי דקל וגרעיניו, זרעי כותנה, זרעי שמן קיק, זרעי שומשום, זרעי חרדל, זרעי חריע, זרעי פרג ואגוזי שיה ,(SHEA KARITE) אין הוא מתייחס למוצרים שבפרטים 08.01 או 08.02 או לזיתים (פרק 7 או פרק 20).

2. פרט 12.08 מתייחס לא רק לקמחים וקיבר שלא מוצה מהם השמן אלא גם לקמחים וקיבר שמוצה מהם השמן חלקית או לגמרי, והשמנים המקוריים שלהם הוחזרו אליהם בחלקם או במלואם. אולם, אין הוא מתייחס לשאריות שבפרטים 23.04 עד 23.06.

3. לצרכי פרט 12.09 זרעים של סלק, זרעים של עשבים לסוגיהם, זרעים של פרחי נוי, זרעים של צמחי מאכל, זרעים של עצי יער, זרעים של עצי פרי, זרעי בקיה (למעט מהמין Vicia faba ) או של תורמוס, ייראו כזרעים מהסוג המשמש לזריעה אולם, פרט 12.09 אינו מתייחס לטובין הבאים, אפילו אם הם לזריעה:

(א) צמחי מאכל ממשפחת הקטניות או תירס מתוק (פרק 7);

(ב) תבלינים ומוצרים אחרים שבפרק 9;

(ג) דגנים (פרק 10); או

(ד) מוצרים שבפרטים 12.01 עד 12.07 או 12.11.

4. פרט 12.11 מתייחס, בין היתר, לצמחים הבאים או חלקיהם: בסילית, זיפן, ג'ינסנג, אזוב, שוש, כל סוגי המנתה, רוסמרין, פיגם, מרווה ולענה.אולם פרט 12.11 אינו מתייחס לטובין אלה:

(א) תרופות שבפרק 30;

(ב) תכשירים של פרפומריה, של קוסמטיקה או של טואלט שבפרק 33; או

(ג) קוטלי חרקים, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, חמרי חיטוי או מוצרים דומים שבפרט 38.08.

5. לצרכי פרט 12.12, המונח "אצות ים ואצות אחרות" אינו כולל:

(א) מיקרו-אורגניזמים חד-תאיים מתים שבפרט 21.02;

(ב) תרביות של מיקרו-אורגניזמים שבפרט 30.02; או

(ג) דשנים שבפרט 31.01 או 31.05.


כללים לפרטי משנה

1. בפרט משנה 12.05.1000 המונח "זרעי לפתית או כרוב הנפיס דלי חומצה ארוסית (ERUCIC ACID)", משמעו זרעים של לפתית או כרוב הנפיס מניבי שמן בלתי נדיף בעל תכולה של חומצה ארוסית פחות מ -2%, לפי משקל ומניבי מרכיב מוצקי בעל תכולה של גלוקוזינולאטים (GLUCOSINOLATES) פחות מ-30 מיקרומולים לגרם.