כללים לפרק 11 – מוצרים של תעשיית הטחינה; לתת; עמילנים; אינולין; דיבקית החיטה

1. פרק זה אינו כולל:

(א) לתת קלוי שהוכן כתחליף קפה (פרט 09.01 או 21.01);

(ב). קמח, גריסים, קיבר או עמילנים, שהוכנו כאמור בפרט 19.01;

(ג) פתיתי תירס או מוצרים אחרים שבגדר פרט 19.04;

(ד) ירקות, שהוכנו או שומרו, כאמור בפרטים 20.01, 20.04 או 20.05;

(ה) מוצרים פרמצבטיים (פרק 30); או

(ו) עמילנים שיש להם אופי של תמרוקים, של מוצרים קוסמטיים או של תכשירי טואלט שבגדר פרק 33.

2.

(א) מוצרים מטחינת הדגנים המפורטים בטבלה להלן, נכללים בפרק זה אם יש להם , לפי המשקל, במוצר היבש:

(1) תכולה של עמילן (הנקבעת לפי EWERS POLARIMETRIC METHOD MODIFIED) העולה על זו שצויינה בטור (2); וכן

(2) תכולת אפר (לאחר הפחתת תוספת כלשהי של מינרלים) שאינה עולה על זו שצויינה בטור (3). אחרת, יש לסווגם בפרט 23.02. אולם -נבט דגנים, שלם, מרודד, בפתיתים או טחון מסווג תמיד בפרט 11.04.

(ב) מוצרים הנכללים בפרק זה על פי התנאים המפורטים לעיל יסווגו בפרט 11.01 או 11.02, אם האחוז העובר דרך נפה מאריג של תיל מתכת בעלת נקבים, כפי שצויין בטור (4) או (5), אינו פחות, לפי משקל, מזה שצויין מול סוג הדגן המתייחס. אחרת, יש לסווגם בפרטים 11.03 או 11.04.

אחוזי המעבר דרך
סוג הדגניםתכולה של עמילןתכולה של אפרדרך נפה בעל נקבים של
315 מיקרונים500 מיקרונים
(1)(2)(3)(4)(5)
חיטה ושיפון45%2.5%80%
שעורה45%3%80%
שיבולת שועל45%5%80%
תירס וסורגום גרגירי45%2%90%
אורז45%1.6%80%
כוסמת45%4%80%

3. לצרכי פרט 11.03, משמעות המונחים גריסים (GROUT) וקיבר היא מוצרים שהתקבלו ע"י ריסוק גרגירי דגנים, כאשר:

(א) במקרים של מוצרי תירס, לפחות 95% מהכמות, לפי משקל, עוברים דרך נפה מאריג של תיל מתכת בעלת נקבים של 2 מ"מ;

(ב) במקרה של מוצרי דגנים אחרים, לפחות 95% , לפי משקל, עוברים דרך נפה מאריג של תיל מתכת בעלת נקבים של 1.25 מ"מ.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download intex firmware
Download Premium WordPress Themes Free