כללים לפרק 09 – קפה, תה, מתה ותבלינים

1. תערובות של המוצרים שבפרטים 09.04 עד 09.10 יסווגו כדלקמן:

(א) תערובות של שני מוצרים או יותר שבאותו פרט, יסווגו באותו פרט;

(ב) תערובות של שני מוצרים או יותר שבפרטים שונים, יסווגו בפרט 09.10 הוספת חמרים אחרים למוצרים שבפרטים 09.04 עד 09.10 (או לתערובות הנזכרות בסעיפים (א) או (ב) לעיל) לא תשפיע על סיווגם, בתנאי שבתערובות המתקבלות נשאר האופי העיקרי של הטובין שבאותם הפרטים. אחרת, תערובות כאלה לא מסווגות בפרק זה; אלה המהוות תערובות נותנות טעם מסווגות בפרט 21.03.

2. פרק זה אינו כולל פלפל מסוג PIPER CUBEBA) CUBEB) או מוצרים אחרים שבפרט 12.11.

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download lenevo firmware
Premium WordPress Themes Download