כללים לפרק 08 – פירות ואגוזים ראויים למאכל; קליפות של פרי הדר ושל מלונים

1. פרק זה אינו כולל אגוזים ופירות שאינם ראויים למאכל.

2. פירות ואגוזים צוננים יסווגו באותם פרטים המתייחסים לפירות ואגוזים טריים.

3. פירות מיובשים או אגוזים מיובשים שבפרק זה יכולים להיות כאלה שהוחזרו להם המים חלקית, או שטופלו למטרות הבאות:

(א) לשם שימור או ייצוב, נוספים (לדוגמא, ע"י טיפול בחום מתון, טיפול בגופרית, הוספה של חומצה סורבית או אשלגן סורבי),

(ב) לשיפור או שימור חזותם (לדוגמא, ע"י הוספה של שמן צמחי או של כמויות קטנות של סירופ גלוקוזה), זאת בתנאי שנשמר בהם האופי של פירות מיובשים או של אגוזים מיובשים.

4. פרט 08.12 מתייחס לפירות ואגוזים שטופלו אך ורק כדי להבטיח את שימורם הזמני במהלך הובלה או אחסנה לפני השימוש (לדוגמה, באמצעות גז גופרית דו-חמצנית, במי מלח, במי גופרית או בתמיסות משמרות אחרות), בתנאי שהם נשארים לא מתאימים לצריכה מיידית במצב זה.

 

כללים נוספים (ישראליים)

1. פרט 08.12 אינו מתייחס לפירות מיובשים או לאגוזים מיובשים – אם ניתנים לאכילה מיידית ואם לא – אלה מסווגים בפרטים 08.01 עד 08.06 או בפרט 08.13, לפי הענין.

Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
lynda course free download
download samsung firmware
Download Best WordPress Themes Free Download