כללים לפרק 05 – מוצרים שמקורם מבעלי חיים, של"פ

1. פרק זה אינו כולל:

(א) מוצרים הראויים למאכל (למעט מעיים, שלפוחיות וקיבות של בעלי חיים, שלמים או בחתיכות, ודם של בעלי חיים בצורת נוזל או מיובש);

(ב) שלחים או גלדים (לרבות עורות פרווה), שאינם טובין שבגדר פרט 05.05 וגזירים ( PARINGS ) ופסולת דומה של שלחים או של גלדים גלמיים או של עורות גלמיים שבפרט 05.11 (פרקים 41 או 43);

(ג) חמרי טקסטיל מבעלי חיים, למעט שיער סוסים או פסולת שיער סוסים (חלק XI ); או

(ד) אגדים ופקעות ( KNOTS AND TUFTS ) מוכנים לייצור מטאטאים או מברשות (פרט 96.03).

2. למטרות פרט 05.01, מיון שיער לפי אורכו (בתנאי שקצוות השורשים והקצוות העליונים אינם מסודרים יחד) אינו מהווה עיבוד.

3. חטים של פילים, של סוסי יאור, של סוסי ים של חדשנים ( NARWHAL ) ושל חזירי בר, קרני קרנף וכן שיניים של כל בעלי חיים נחשבים כ"שנהב".

4. בתוספת זו, המונח "שיער סוס" משמעו שערות הרעמה או שערות הזנב של בקר ושל בעלי חיים ממשפחת הסוס. פרט 05.11 כולל, בין יתר, שיער סוס ופסולת שיער סוס, בצורה של שכבה או לא עם חומר תומך או לא.

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
download udemy paid course for free
download redmi firmware
Download Best WordPress Themes Free Download