כללים לפרק 03 – דגים וסרטנים (CRUSTACEANS), רכיכות (MOLLUSCS) וחסרי חוליות (INVERTEBRATES) אחרים החיים במים

1. פרק זה אינו כולל:

(א) יונקי ים שבפרט 01.06.

(ב) בשר של יונקים שבפרט 01.06 (פרט 02.08 או 02.01).

(ג) דגים (לרבות כבד דגים, ביצי דגים וחלב דגים), או סרטנים, רכיכות, וחסרי חוליות אחרים החיים במים, מתים ובלתי מתאימים או בלתי ראויים למאכל אדם, אם בגלל מינם או בגלל מצבם (פרק 5); קמחים ( FLOURS ), קיבר ( MEALS ) או גלולות ( PELLETS ) מדגים או מסרטנים, מרכיכות או מחסרי חוליות אחרים החיים במים, בלתי מתאימים למאכל אדם (פרט 23.01); או

(ד) קוויאר או תחליפי קוויאר המיוצרים מביצי דגים (פרט 16.04).

2. בפרק זה המונח "גלולות" משמעו מוצרים אשר גובבו, אם ישירות ע"י דחיסה או ע"י תוספת של כמות קטנה של חומר מקשר.

3. פרט 03.05 עד 03.08 לא כוללים קמחים, קיבר וגלולות, המתאימים למאכל אדם (פרט 03.09).

כללים נוספים (ישראליים)

1. בייבוא טובין מפרק זה הנתונים באריזה הכוללת שני מרכיבים או יותר יסווג כל מרכיב בפרט המכס המתייחס אליו; לשם כך על היבואן לספק נתונים, כגון משקל וערך, לכל מרכיב בנפרד; ואולם כאשר המרכיבים נתונים יחד באריזה משותפת כדי להשיג מטרה משותפת הנוגעת לאופן צריכת הטובין, הסיווג ייקבע בפרט מכס אחד למרכיבים כולם בהתאם לסעיף 3(3)(ב) לצו זה.

Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
lynda course free download
download huawei firmware
Download Premium WordPress Themes Free