כללים לפרק 02 – בשר ושיירי בשר, אכילים

1. פרק זה אינו כולל:

(א) מוצרים מהסוגים המתוארים בפרטים 02.01 עד 02.08 או 02.10, שאינם ראויים או אינם מתאימים למאכל אדם;

(ב) חרקים שאינם חיים, הראויים למאכל (פרט 04.10);

(ג) מעיים, שלפוחיות או קיבות של בעלי חיים (פרט 05.04) או דם של בעלי חיים (פרט 05.11 או 30.02); או

(ד) שומן של בעלי חיים שאינם מוצרים שבפרט 02.09 (פרק 15).

Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
free online course
download mobile firmware
Premium WordPress Themes Download