כללים לחלק XVII – כלי רכב, כלי טייס, כלי שייט וציוד הקשור להובלה

1. חלק זה אינו כולל פריטים שבפרטים 95.03 או 95.08 או שחלקות (BOBSLEIGHS) , או מזחלות קרח (TOBBOGANS) או דומיהן שבפרט 95.06.

2. הביטויים "חלקים" ו"חלקים ואבזרים" אינם מתייחסים לפריטים הבאים, אם ניתן לזהותם כמיועדים לטובין שבחלק זה או לא:

(א) מחברים (JOINTS) , דיסקיות או דומיהם, מחומר כלשהו (המסווגים לפי החומר שממנו הם עשויים או לפי פרט 84.84) או פריטים אחרים מגומי מגופר,
חוץ מגומי מוקשה (פרט 40.16);

(ב) חלקים לשימוש כללי, כפי שהוגדרו בכלל 2 לחלק XV , ממתכת פשוטה (חלק XV ), או טובין דומים מפלסטיק (פרק 39);

(ג) פריטים שבפרק 82 (כלים);

(ד) פריטים שבפרט 83.06;

(ה) מכונות או מכשירים שבפרטים 84.01 עד 84.79, או חלקיהם, למעט רדיאטורים המיועדים לפריטים שבחלק זה; פריטים שבפרט 84.81 או 84.82, או פריטים שבפרט 84.83, בתנאי שהם מהווים חלקים אינטגרליים של מנועים (ENGINES OR MOTORS) ;

(ו) מכונות וציוד חשמליים (פרק 85);

(ז) פריטים שבפרק 90;

(ח) פריטים שבפרק 91;

(ט) נשק (פרק 93);

(י) מנורות ומיתאמי תאורה שבפרט 94.05; או

(יא). מברשות מהסוג המשמש כחלקים של כלי רכב (פרט 96.03).

3. האיזכורים שבפרקים 86 עד 88 ל"חלקים" או ל"אבזרים" אינם מתייחסים לחלקים או לאבזרים שאינם מתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם הפריטים שבפרקים אלה. חלק או אבזר העונה לתיאור שבשניים או יותר מהפרטים שבפרקים אלה יסווגו באותו פרט המתאים לשימושו העיקרי של אותו חלק או אותו אבזר.

4. למטרות חלק זה:

(א) כלי רכב המתוכננים במיוחד לנוע גם בדרכים וגם על מסילה מסווגים בפרט המתאים של פרק 87.

(ב) כלי רכב מנועיים אמפיביים מסווגים בפרט המתאים של פרק 87.

(ג) כלי טייס שנבנו במיוחד באופן שניתן להשתמש בהם גם ככלי רכב לתנועה בדרכים סיווגם בפרט המתאים של פרק 88;

5. רחפות (AIR-CUSHION VEHICLES) סיווגן בחלק זה עם כלי הרכב הדומים להן ביותר, כדלקמן:

(א) בפרק 86, אם מתוכננות לנוע על מסילת הכוונה (רכבות-רחף (HOVERTRAINS));

(ב) בפרק 87, אם מתוכננות לנוע מעל הקרקע או גם מעל הקרקע וגם מעל מים;

(ג) בפרק 89, אם מתוכננות לנוע מעל מים, אם יכולות לנחות על חופים או על מזחי נחיתה, או שהן מסוגלות גם לנוע מעל קרח, או לא. חלקים ואבזרים של רחפות סיווגם באותה דרך כמו אלה של כלי הרכב בפרט שבו מסווגות הרחפות, לפי ההנחיות שלעיל. מיקבעים ומיתאמים של מסילות רכבות-רחף סיווגם כמיקבעים או מיתאמים של מסילות-ברזל, וציוד איתות, בטיחות או בקרת תנועה למערכת הובלה לרכבות-רחף יסווגו כציוד איתות, בטיחות או בקרת תנועה למסילות-ברזל.

כללים נוספים (ישראליים)

1. בחלק זה, הביטויים "לטרקטורים הפטורים ממס", ו-"לטרקטורים לחקלאות או לעבודות עפר", כפי שמופיעים בסעיפים בלבד, מתייחסים גם לשופכנים המפורטים בפרט 87.04.1000.

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download lenevo firmware
Download Nulled WordPress Themes