כללים לחלק XIII – פריטים מאבן, מגבס, ממלט, מאסבסט, מנציץ, או מחמרים דומים; מוצרי קרמיקה; זכוכית ומוצרי זכוכית

כללים נוספים (ישראליים)

1. בחלק זה, הביטוי "לטרקטורים הפטורים ממס", כפי שמופיע בסעיפים בלבד, מתייחס גם לשופכנים המפורטים בפרט 87.04.1000.

Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
lynda course free download
download intex firmware
Free Download WordPress Themes