כללים לחלק VI – מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להן

1.

(א) טובין (חוץ מעפרות רדיו-אקטיביות) העונים לתיאור שבפרט 28.44 או 28.45, סיווגם בפרטים אלה ולא בפרט אחר שבתוספת.

(ב) כפוף לסעיף (א) לעיל, טובין העונים לתיאור שבפרט 28.43, 28.46 או 28.52 סיווגם בפרטים אלה ולא בפרט אחר שבחלק זה.

2. כפוף לאמור בכלל 1 לעיל, טובין שניתן לסווגם בפרטים 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07, או 38.08 בגלל שהם נתונים במנות מדודות או למכירה קמעונית, סיווגם בפרטים אלה ולא בפרט אחר שבתוספת.

3. טובין הנתונים במערכת הכוללת שניים או יותר מרכיבים נפרדים, שאחדים מהם או כולם מסווגים בחלק זה והמיועדים לעירבוב יחד כדי להפיק מוצר שבחלק VI או VII , סיווגם בפרט המתאים לאותו מוצר, בתנאי שהמרכיבים:

(א) בהתחשב בצורה שבה הם נתונים, אפשר לזהותם בבירור כמיועדים לשימוש יחד מבלי שייארזו תחילה מחדש;

(ב) נתונים יחד; וכן

(ג) אפשר לזהותם, אם בגלל טבעם או בגלל כמויותיהם היחסיות כפי שהם נתונים, כמשלימים זה את זה.

4. כאשר טובין עונים לתיאור באחד או יותר מן הפרטים שבחלק ה- VI מתוקף תיאור שם או פונקציה וכן לפרט 38.27, סיווגים יקבע בפרט המתייחס לשם הטובין או לפונקציה ולא בפרט 38.27

 

Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download coolpad firmware
Free Download WordPress Themes