כללים לחלק IV – תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדים; מוצרים המכילים ניקוטין, או לא, המיועדים לשאיפה ללא שריפה; מוצרים אחרים המכילים ניקוטין המיועדים לצריכת ניקוטין בגוף האדם

1. בחלק זה, המונח "גלולות (PELLETS) " משמעו מוצרים שגובבו, אם ישירות בלחץ או ע"י תוספת של מקשר ביחס שאינו עולה, לפי משקל, על 3%.

כללים נוספים (ישראליים)

  1. בסעיפים החבים במס שבפרטים 20.09, 21.06 ו- 22.02 , "סוכר" משמעו סך כל החד – סוכרים והדו – סוכרים הנמצאים במוצר שסיווגם בפרטים 17.01, 17.02, 17.03;

Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
lynda course free download
download redmi firmware
Download Best WordPress Themes Free Download